23.07.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/273 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Abdulkadir BİRCAN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.07.2014 tarih ve 46717-601 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Abdulkadir BİRCAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Prof.Dr.Mustafa Nazım KARALEZLİ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Ortopedi ve Trav.

Asıl

Doç.Dr.Güney YILMAZ

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Ö.Faruk ERKOÇAK

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/274 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra CEYLAN’ın, 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlenecek olan “Third AGPFMSEE Congress Sarajevo, Bosnia and Herzegovina” adlı kongreye 17 – 21 Eylül 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.07.2014 tarih ve 47558-766 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra CEYLAN’ın, 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlenecek olan “Thidr AGPFMSEE Congress Sarajevo, Bosnia and Herzegovina” adlı kongreye Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701484 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 17 – 21 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/275 Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr.Hale KÖKSOY’un görev süresinin uzatılması ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 18.07.2013 tarih ve 47561 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Dr.Hale KÖKSOY’un, görev süresinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 33 üncü maddesi gereğince 20.08.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/276 Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN’ın, 12-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Seul, Güney Kore’de düzenlenecek olan “20. Uluslararası Adli Bilimler Birliği Kongresine” sunum yapmak üzere 11-18 Ekim 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebiyle ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 21.07.2014 tarih ve 48106 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN’ın, 12-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Seul, Güney Kore’de düzenlenecek olan “20. Uluslararası Adli Bilimler Birliği Kongresine” 11-18 Ekim 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/277 Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN’ın, 12-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Seul, Güney Kore’de düzenlenecek olan “20. Uluslararası Adli Bilimler Birliği Kongresine” sunum yapmak üzere 11-18 Ekim 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli katılma talebiyle ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 21.07.2014 tarih ve 48089-770 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN’ın, 12-18 Ekim 2014 tarihleri arasında Seul, Güney Kore’de düzenlenecek olan “20. Uluslararası Adli Bilimler Birliği Kongresine” 11-18 Ekim 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/278 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU’nun, 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlenecek olan “Third AGPFMSEE Congress Sarajevo, Bosnia and Herzegovina” adlı kongreye 17 – 21 Eylül 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.07.2014 tarih ve 47557-767 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU’nun, 18-21 Eylül 2014 tarihleri arasında Saraybosna’da düzenlenecek olan “Thidr AGPFMSEE Congress Sarajevo, Bosnia and Herzegovina” adlı kongreye Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701475 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 17 – 21 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/279 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 27-30 Ağustos 2014 tarihleri arasında Budapeşte’de düzenlenecek olan “FEPS 2014” isimli kongreye, 25-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.07.2014 tarih ve 48526 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 27-30 Ağustos 2014 tarihleri arasında Budapeşte’de düzenlenecek olan “FEPS” isimli kongreye, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701512 nolu, Yurtdışı Uluslararası Yayın ve Atıf Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 25-31 Ağustos 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oybirliği ile karar verildi.