16.07.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/266 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktirüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehtap KARAMEŞE’nin, 24 – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Güney Afrika’da (Cape Town) düzenlenecek olan “4th World Congress of Regional Anaesthesia & Pain Therapy Kongresine”, 23 – 29 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli olarak katılma talebi ile ilgili ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.07.2014 tarih ve 45150-592 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktirüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehtap KARAMEŞE’nin, 24 – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Güney Afrika’da (Cape Town) düzenlenecek olan “4th World Congress of Regional Anaesthesia & Pain Therapy Kongresine” sunum yapmak üzere, 23 – 29 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/267 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Bilge BURÇAK ANNAGÜR’ün, 10 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında İngiltere’de (Wales) düzenlenecek olan “International Marce Society Biennial Scientefic Konferansına”, 09 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli olarak katılma talebi ile ilgili ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.07.2014 tarih ve 46013-752 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Bilge BURÇAK ANNAGÜR’ün, 10 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında İngiltere’de (Wales) düzenlenecek olan “International Marce Society Biennial Scientefic Konferansına” sunum yapmak üzere, 09 – 12 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/268 Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden Uzm.Dr.İbrahim GÜLER’in, (Aynı Anabilim Dalına Uzm.Dr.Betül TİRYAKİ BAŞTUĞ da başvuru yapmış ancak; Ön İnceleme Komisyonu ilgilinin Selçuk Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru ile İlgili atanma ve Yükseltilme Ölçütleri ve Uygulama Esasları’nın 5 inci maddesindeki şartları taşımadığı için başvurusu değerlendirmeye alınmamıştır.) bilimsel çalışmaları ile ilgili jüri üyeleri: Doç.Dr.Osman TEMİZÖZ (Selçuk Ünv. Tıp Fak. Radyoloji AD. AD.Bşk.), Prof.Dr.M.Emin SAKARYA (Necmettin Erbakan Ünv. Tıp Fak.Radyoloji AD. Üyesi), Prof.Dr.Mehmet Ercüment ÜNLÜ (Trakya Ünv. Tıp Fak. Radyoloji AD. Öğretim Üyesi)’den gelen ilmi raporları okundu ve Uzm.Dr.İbrahim GÜLER’in, her üç jürisinden gelen raporlarının olumlu olduğu görüldü.

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Uzm.Dr.İbrahim GÜLER’in, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Radyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/269 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE’nin, görev süresinin 25.08.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığının 15.07.2014 tarih ve 46416 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE’nin, 25.08.2014 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin, 9 uncu maddesi gereğince 25.08.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/270 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 15 – 19 Kasım 2014 tarihleri arasında Washington’da düzenlenecek olan “Neuroscience 2014 44th Annual Meeting Kongresine”, 13 – 21 Kasım 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.07.2014 tarih ve 46620 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 15 – 19 Kasım 2014 tarihleri arasında Washington’da düzenlenecek olan “Neuroscience 2014 44th Annual Meeting Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12611064 nolu, Yurtdışı Uluslararası Yayın ve Atıf Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 13 – 21 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/271 Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Şengal BAĞCI TAYLAN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.07.2014 tarih ve 46614-754 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Şengal BAĞCI TAYLAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Hülagu BARIŞKANER

Tıbbi Farmakoloji

Asıl

Prof.Dr.A.Saide ŞAHİN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Mehmet KILIÇ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Burak Cem SONER

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Salim Yalçın İNAN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Tıbbi Farmakoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/272 2014 – 2015 ders yılı Kurumlararası ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Komisyonunun oluşturulması hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2014 – 2015 ders yılı Kurumlararası ve Yurt Dışı Yatay Geçiş Komisyonu üyeleri aşağıda listede belirtilen öğretim üyelerinden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

 

Sıra No

 

Unvanı

Adı Soyadı

Anabilim Dalı

Asıl/Yedek

1-

Prof.Dr.

Duygu FINDIK

Tıbbi Mikrobiyoloji

Asıl

2-

Prof.Dr.

H.Cevdet ALTINYAZAR

Deri ve Zührevi Hastalıkları

Asıl

3-

Prof.Dr.

İ.İlknur UYSAL

Anatomi

Asıl

4-

Doç.Dr.

Nadire ÜNVER DOĞAN

Anatomi

Yedek

5-

Doç.Dr.

Uğur ARSLAN

Tıbbi Mikrobiyoloji

Yedek

6-

Doç.Dr.

Kamil Hakan DOĞAN

Adli Tıp

Yedek