09.07.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/259 Fakültemiz Dönem II öğrencilerinden 5557776057 numaralı Büşra BULGURCU’nun, Final Sınavı cevap anahtarına ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 04.07.2014 tarih ve 43923-95 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem II Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem II öğrencisi 5557776057 numaralı Büşra BULGURCU’nun, Final Sınavı cevap anahtarına ait itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav cevap anahtarının aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Anabilim Dalı

Soru Kitapçığı

 

İtiraz sonucu

Fizyoloj

A Kitapçığı – 35. Soru

B Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

Fizyoloji

B Kitapçığı – 43. Soru

B Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

Karar Sayısı 2014/260 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Uzman Doktor olarak görev yapan Dr.Abdullah SİVRİKAYA’nın, öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim yılı Güz ve Bahar döneminde ders vermek üzere, görevlendirilmesi talebi ile ilgili Temel Tıp Billimleri Bölüm Başkanlığının 04.07.2014 tarih ve 44041-108 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında Uzman Doktor olarak görev yapan Dr.Abdullah SİVRİKAYA’nın, öğretim elemanı yetersizliği nedeniyle 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince kadrosu saklı kalmak kaydıyla 2014 – 2015 Eğitim/Öğretim Yılı Güz ve Bahar dönemlerinde ders vermek üzere; görevlendirilmesinin uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/261 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE’nin, 22 – 24 Ağustos 2014 tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenecek olan “Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular Programına”, 22 – 25 Ağustos 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 02.07.2014 tarih ve 43202-104 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE’nin, 22 – 24 Ağustos 2014 tarihleri arasında Aksaray’da düzenlenecek olan “Uygulamalı Biyokimyada Güncel Konular Programına”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12611261 nolu, Yurtdışı Uluslararası Yayın ve Atıf Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 22 – 25 Ağustos 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/262 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.İnci KARA’nın, 24 – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Güney Afrika’da (Cape Town) düzenlenecek olan “4th World Congress of Regional Anaesthesia & Pain Therapy Kongresine”, 23 – 29 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli olarak katılma talebi ile ilgili ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.07.2014 tarih ve 44539-589 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.İnci KARA’nın, 24 – 28 Kasım 2014 tarihleri arasında Güney Afrika’da (Cape Town) düzenlenecek olan “4th World Congress of Regional Anaesthesia & Pain Therapy Kongresine”, 23 – 29 Kasım 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/263 Fakültemiz Dönem III öğrencisi 092501110 numaralı Mustafa MUKHAMMADİEV’in, Final Sıanvı sonucu Patoloji pratik notuna itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 08.07.2014 tarih ve 44638 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem III öğrencisi 092501110 numaralı Mustafa MUKHAMMADİEV’in, Final Sıanvı sonucu Patoloji pratik notuna itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

 

İtiraz Öncesi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Pratik Notu

 

092501110

 

 

Mustafa MUKHAMMADİEV

 

4

 

5

 

Karar Sayısı 2014/264 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Tarık DEMİR’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.07.2014 tarih ve 44699 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Tarık DEMİR’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 04 Ağustos 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Özlem ATA

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Levent KEBAPÇILAR

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Baykal TÜLEK

Göğüs Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AFŞAR

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Gülperi ÇELİK

İç Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/265 Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları Etik Kuruluna, kurum dışından müracaat eden her bir çalışma için ücret belirlenmesi hususu görüşüldü.

Yapılan görüşmelerden sonra; Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmaları Etik Kuruluna kurum dışından müracaat eden her bir çalışma için 150,00 (yüzelli) TL. ücret alınmasına ve durumun gereği yapılmak üzere, Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yürütme Kuruluna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.