02.07.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/254 Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden 132501017 numaralı Fatma Sena ÖZAL’ın, Final Sınavı cevap anahtarına ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 30.06.2014 tarih ve 42499-92 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem I öğrencisi 132501017 numaralı Fatma Sena ÖZAL’ın, Final Sınavı cevap anahtarına ait itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav cevap anahtarının aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Anabilim Dalı

Soru Kitapçığı

 

İtiraz sonucu

Acil Tıp

B Kitapçığı 57. Soru

E şıkkı olarak düzeltilmiştir.

Acil Tıp

B Kitapçığı 58. Soru

D şıkkı olarak düzeltilmiştir.

Tıbbi Biyokimya

B Kitapçığı 87. Soru

D şıkkı olarak düzeltilmiştir.

 

Karar Sayısı 2014/255 Genel Cerrahi Uzmanı ve aynı zamanda Fakültemiz Halk Sağlığı Doktora öğrencisi Dr.Mohammad Maroof EİLBİLGİ’nin bilgi ve becerilerini artırmak üzere Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında Gözlemci-Fellow olarak çalışma talebi ile ilgili 24.06.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Genel Cerrahi Uzmanı ve aynı zamanda Fakültemiz Halk Sağlığı Doktora öğrencisi Dr.Mohammad Maroof EİLBİLGİ’nin bilgi ve becerilerini artırmak üzere Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında 02 Temmuz 2014 – 04 Şubat 2017 tarihleri arasında Gözlemci-Fellow olarak çalışmasının tüm masraflarının kendisi tarafından karşılanması kaydıyla kabulüne ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/256 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 02-06 Ağustos 2014 tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek olan “1st Pan American Congress of Physiological Sciences” adlı kongreye 31 Temmuz – 08 Ağustos 2014 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyesiz olarak katılma talebi ile ilgili ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 27.06.2014 tarih ve 41961 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 02-06 Ağustos 2014 tarihleri arasında Brezilya’da düzenlenecek olan “1st Pan American Congress of Physiological Sciences” adlı kongreye 31 Temmuz – 08 Ağustos 2014 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyesiz olarak katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/257 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN’in, 14-17 Eylül 2014 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan “24st World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology” adlı kongreye 13-18 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli olarak katılma talebi ile ilgili ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 30.06.2014 tarih ve 42434 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN’in, 14-17 Eylül 2014 tarihleri arasında Barselona’da düzenlenecek olan “24st World Congress on Ultrasound in Obstetrics and Gynecology” adlı kongreye 13-18 Eylül 2014 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli olarak katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/258 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali TOPCU, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 01.07.2014 tarih ve 42888 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali TOPCU’nun, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 14 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Özlem ATA

İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Süleyman TÜRK

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AFŞAR

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

İç Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Süleyman Hilmi İPEKÇİ

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Levent KEBAPÇILAR

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Gülperi ÇELİK

İç Hastalıkları

Yedek