25.06.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/246 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Malik ABACI’nın, 03 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Güney Kore’de (Seul) düzenlenecek olan “Asya Pasifik Mikrocerrahi Kongresine”, 02 – 09 Temmuz 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.06.2014 tarih ve 39860-523 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Malik ABACI’nın, 03 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Güney Kore’de (Seul) düzenlenecek olan “Asya Pasifik Mikrocerrahi Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701395 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 02 – 09 Temmuz 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/247 Fakültemiz İç Hastalıkarı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ekrem DİNÇTÜRK’ün, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.06.2014 tarih ve 40819 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ekrem DİNÇTÜRK’ün, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Mehdi YEKSAN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Levent KEBAPÇILAR

İç Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.S.Hilmi İPEKÇİ

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/248 Fakültemiz Dönem II öğrencisi 122501024 numaralı Burcu AKDEMİRCİ’nin, V. Kurul Sonu sınavı sonucuna ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 23.06.2014 tarih ve 40756 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem II Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem II öğrencisi 122501024 numaralı Burcu AKDEMİRCİ’nin, V. Kurul Sonu sınavı sonucuna ait itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

 

İtiraz Öncesi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Pratik Notu

122501024

 

Burcu AKDEMİRCİ

58.75

59.4

 

Karar Sayısı 2014/249 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkarı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İlter PAYDUR’un, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.06.2004 tarih ve 41103 tarih ve sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İlter PAYDUR’un, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Yaşar ŞEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Dursun ODABAŞ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sğ. Ve Hst.

Asıl

Prof.Dr.Hanifi SOYLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Sevil ARI YUCA

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr. Harun PERU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/250 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkarı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa Sedat ÖZDEMİR’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.06.2014 tarih ve 41102 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa Sedat ÖZDEMİR’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy çokluğu (Üyelerden Prof.Dr.Hakan ŞENARAN ve Yrd.Doç.Dr.Fatih KARA iş bu kararın uygun olmadığı yönünde oy kullanmışlardır.) ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Halil Haldun EMİROĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Derya ÇİMEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Hüseyin ÇAKSEN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak. Çocuk Sğ. Ve Hst.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Melike EMİROĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Hasibe ARTAÇ

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/251 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Yunus KIRAÇ’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.06.2014 tarih ve 41152-536 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Yunus KIRAÇ’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ö.Faruk ERKOÇAK

Ortopedi ve Travmatoloji

Asıl

Prof.Dr.Mustafa Nazım KARALEZLİ

N.E.Ünv. Meram Tıp Fak. Ortp. ve Travm.

Asıl

Doç.Dr.Güney YILMAZ

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.B.Kerem AYDIN

Ortopedi ve Travmatoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/252 Fakültemiz Dönem I öğrencisi 132501165 numaralı Remziye KARADEMİR’in, V. Kurul Sonu sınavı sonucuna ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 24.06.2014 tarih ve 40967 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem I öğrencisi 132501165 numaralı Remziye KARADEMİR’in, V. Kurul Sonu sınavı sonucuna ait itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

 

İlan Edilen Toplam Notu

İtiraz Sonucu Toplam Notu

132501165

 

Remziye KARADEMİR

15.5

57

 

Karar Sayısı 2014/253 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Göksen SÜRÜCÜ’nün, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.06.2014 tarih ve 41148-535 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Göksen SÜRÜCÜ’nün, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 30 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ

Genel Cerrahi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Fahrettin ACAR

Genel Cerrahi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul KAFALI

Genel Cerrahi

Asıl

Prof.Dr.Ahmet AK

Genel Cerrahi

Yedek

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Genel Cerrahi

Yedek