18.06.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/236 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa KUCUR’un, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.06.2014 tarih ve 38348-511 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa KUCUR’un, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) nci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 01 Eylül 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Serdar GÖKTAŞ

Üroloji

Asıl

Doç.Dr.Özcan KILIÇ

Üroloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Murat AKAND

Üroloji

Asıl

Prof:Dr.Giray KARALEZLİ

N.E.Üniv.Meram Tıp Fakültesi Üroloji

Asıl

Prof.Dr.Çetin ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ

Çocuk Cerrahisi

Yedek

Yrd.Doç.Dr.M.Ertuğrul KAFALI

Genel Cerrahi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/237 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa Sedat ÖZDEMİR’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.06.2014 tarih ve 38423 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa Sedat ÖZDEMİR’in, tezi incelenmiş olup; tez içeriğinin yetersiz olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 28 inci Maddenin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/238 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Şeyma MERMUTLU’nun, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Acil Tıp” rotasyonunu 01 Temmuz – 31 Ağustos 2014 tarihinleri arasında Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 10.06.2014 tarih ve 37231 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Şeyma MERMUTLU’nun, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Acil Tıp” rotasyonunuek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Temmuz – 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/239 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hakan ŞENARAN’ın, 23 – 27 Haziran 2014 tarihleri arasında Avanos’ta (Kapadokya) düzenlenecek olan “16.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresine” 26 – 27 Haziran 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 11.06.2014 tarih ve 37927-512 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hakan ŞENARAN’ın, 23 – 27 Haziran 2014 tarihleri arasında Avanos’ta (Kapadokya) düzenlenecek olan “16.Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresine”, sunum yapmak üzere, 26 – 27 Haziran 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/240 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan ARUN’un, 02 – 06 Temmuz 2014 tarihleri arasında Hollanda’da (Nijgemen) düzenlenecek olan “EACPT Focus Meeting Programına”, BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.06.2014 tarih ve 38125-510 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan ARUN’un, 02 – 06 Temmuz 2014 tarihleri arasında Hollanda’da (Nijgemen) düzenlenecek olan “EACPT Focus Meeting Programına”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 14701371 nolu, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/241 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İlter FAYDUR’un, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 17.06.2014 tarih ve 39163 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.İlter PAYDUR’un, tezi incelenmiş olup; tez içeriğinin yetersiz olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 28 inci Maddenin 3 üncü bendi gereğince yeniden tez jürilerininbelirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/242 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Feyza Nur İNCESU’nun, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 17.06.2014 tarih ve 39402-521 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Feyza Nur İNCESU’nun, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Yrd.Doç.Dr.Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Setenay Arzu YILMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Doç.Dr.Kazım GEZGİNÇ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gül KEBAPCILAR

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/243 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fatma BEYHEKİM’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 17.06.2014 tarih ve 39401-520 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fatma BEYHEKİM’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Gül KEBAPCILAR

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Doç.Dr.Osman BALCI

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Setenay Arzu YILMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/244 Fakültemiz Dönem I öğrencileri 112501119 numaralı Hassan Mohammed HASSAN, 132501162 Kazım KÖPRÜLÜ ve 132501157 Mohammed SALHAB’ın, V. Kurul Sonu sınavı sonucuna ait itirazları ile ilgili 17.06.2014 tarih ve 39354 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem I öğrencileri 112501119 numaralı Hassan Mohammed HASSAN, 132501162 Kazım KÖPRÜLÜ ve 132501157 Mohammed SALHAB’ın, V. Kurul Sonu sınavı sonucuna ait itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

İtiraz Öncesi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Pratik Notu

112501119

Hassan Mohammed HASSAN

Girmedi olarak görünmektedir.(itiraz sonucu Histoloji ve Embriyoloji pratik notu 7)

76.5

132501162

Kazım KÖPRÜLÜ

Girmedi olarak görünmektedir.

33

132501157

Mohammed SALHAB

Girmedi olarak görünmektedir.

65.5

 

Karar Sayısı 2014/245 2013 – 2014 Eğitim/Öğretim yılıFakültemiz Dönem II öğrencilerinin, V. Kurul sonu sınavına ilişkin notlar sehven eksik gönderildiğinden sınav notlarının düzeltilmesi talebi ile ilgili Başkoordinatörlüğün 17.06.2014 tarih ve 39325 – 84 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem II Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden, Fakültemiz Dönem II öğrencilerinin, V. Kurul sonu sınav notlarının, aşağıdaki listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

I2013-2014OGRETIMYILI

I-'DONEMIIKURUL5

HiSTOLOJiPRATiKSINAVISONUCLARI

SIRA

FAK.NO

ADISOYADI

p

1

052501066

GHULAMMUJTABANAWABi

 

2

072501045

RAHMANHEYDAROV3,5

3

082501040

ERGINTORPA

4

4

082501086

TAHSEENALJARRAH

5

5

092501046

EMiNEKUBRAAKTURK

4,5

6

092501082

YASINALiHANDEMIR

 

7

092501106

EMiLHASANOV

5

8

092501109

ISMAILSHERZAi

4

9

092501112

MURSHEDMUSTAFA

4,5

10

102501012

NADIROZTURK

5

11

102501015

MUSTAFAAYSABAR

5

12

102501020

HATICEESMAvELIK

3,5

13

102501048

KUR$ATBESLENDi

4,5

14

102501060

SEHERSUMEYYE AM

5

15

102501068

SEZGiN$AHiN

5

16

102501115

BAKHTiYARSAFOROV

3,5

17

102501118

I$AMILNAGIYEV

4

1 18

102501120

ROULAN KOURSIDO

4,5

19

102501121

IMADEDDiNMALLA

4,5

20

102501123

ERZANFEi

5

21

112501014

SAMiYEGULSENSARI

4

22

112501015

ORvUNFURKANBAYRAM

5

23

112501025

MUHAMMETYILDIZ

5

24

112501033

SEViNERTURK

5

25

112501051

ISMAILAKvAKOYUN

3

26

112501056

ABDULLAHYE$iLKAYA

5

27

112501073

AGLASUKURT

5

28

112501101

MERVEATE$

5

29

112501106

 

RASiAALIYEKOSE

5

30

112501108

M0SL0MAKSU

 

31

112501115

MUHAMMEDRAGIBALP

5

32

112501120

AHMADFAWADHAMDAST

 

33

112501122

EMiN ARiFZADE

3

34

112501126

JAVADMORADi

3

35

122501001

MUSTAFAvAGRI$AHiN

4,5

36

122501002

CAHiTiKBALUMAR

5

37

122501003

NURULLAHALTINKAYA

5

38

122501004

HAVVANURGUNAY

5

39

122501005

ALiAKBA$

5

40

122501006

OGUZ$AHiN

5

 

41

122501007

SEZGiASLAN

 

5

 

42

122501008

SELMANMERT

5

 

43

122501010

RAZiYEHiLALMANGIR

5

 

44

122501011

ORHANI$1K

5

 

45

122501012

NECATiEKICI

5

 

46

122501013

MUHAMMETACAR

4

 

47

122501014

MEHMETEMRE KUTLUCA

5

 

48

122501015

FATMADEGER

5

 

49

122501016

ALiYAYLA

5

 

50

122501017

vAGRIHEZENCI

 

 

51

122501018

FETHiGURBULAK

4

 

52

122501019

HATiCEBEDiAYILDIZ

5

 

 

53

 

122501020

MUHAMMEDALPEREN

ALAYBEYOGLU

 

5

 

54

122501021

AHMET$ENOCAK

 

 

55

122501022

BURCUGEZER

5

 

56

122501023

OMERFARUKA$CI

5

 

57

122501024

BURCUAKDEMIRCi

4

 

58

122501025

EMiNEKAPLAN

5

 

59

122501026

KIYMETVURUR

5

 

60

122501027

MELEKMIZRAK

5

 

61

122501028

SULEYMANSERTKAYA

5

 

62

122501029

MERVEBOZER

5

 

63

122501030

FEYZANURDONMEZ

5

 

64

122501031

MELiKEGOvER

5

 

65

122501033

ALiDEMIRTA$

5

 

66

122501034

$ERiFENURiYiK6R0Kv0

5

 

67

122501035

ONUR$AHiN

5

 

68

122501036

AHMETSAMIVAROL

3,5

 

69

122501037

MUSA$EN

5

 

70

122501038

SEDAKERIMOGLU

5

 

71

122501039

MELEK$AHPEKOZ

5

 

72

122501040

SALIM$EN

5

 

73

122501041

MEHMETiHSANBA$KAYA

5

 

74

122501042

AHMETEMREAV$AR

5

 

75

122501043

GiZEMACAR

5

 

76

122501044

ALIMMiNIKSAR

4,5

 

77

122501045

FEYZANURKORKMAZ

5

 

78

122501046

DiLANYAZAR

5

 

79

122501047

HALIT ALTUNKAYNAK

5

 

80

122501048

SARENURAHCI

5

 

81

122501049

EMRE$iM$EK

5

 

82

122501050

SEViMUvAR

5

 

83

122501051

EBRUBARCIN

5

 

184

122501052

HUSEYiNiNAN

5

 

85

122501054

MERVENURERMEZ

5

 

86

122501055

GOLINAR

4,5

 

87

122501056

ELIFUAN

5

 

88

122501057

KUMRUMUJGANOZDEMiR

5

 

89

122501059

EMREYILMAZ

5

 

90

122501061

RUMEYSA BiLMEZ

5

 

91

122501062

FURKANYASIR KESKiN

5

 

92

122501063

KENAN BOSTANCi

4

 

93

122501064

K0BRAKARAKA$

5

 

94

122501065

ALiKAANAKI$

5

 

95

122501066

IREMDEMiRBEK

5

 

96

122501067

BU$RANUREVLiYA

5

 

97

122501069

VEDATARSLAN

5

 

98

122501070

ECEGOR

5

 

99

122501071

ESRABURKEK

5

 

100

122501072

YUNUSS0ND0K

5

 

101

122501073

IBRAHiMHALiLAKTA$

5

 

102

122501074

0MM0G0LS0MPAMUKCU

5

 

j103

122501075

IBRAHiMFURKANK00K

5

 

1104

122501077

MEHMETTALHAEREN

5

 

105

122501078

ROJDAARAZ

5

 

106

122501080

ZEYNEPGICIR

5

 

107

122501081

EDANAZOZGULER

5

 

108

122501083

iDILOZGEOZDEMiR

5

 

109

122501084

NADiDEMERVE OLAK

5

 

110

122501085

HANSA BOZYEL

5

 

111

122501086

ILYASACAR

5

 

112

122501087

B0$RABULGURCU

5

 

113

122501088

FURKANORAL

5

 

114

122501089

RECEPACAR

5

 

115

122501090

HARUNTEKiN

5

 

116

122501091

DUYGUDURNA

5

 

117

122501092

AY$EG0LONAL

5

 

118

122501093

IBRAHiMAKPINAR

5

 

119

122501094

OMER KAHVECi

5

 

120

122501095

NURULLAHGOER

5

 

121

122501096

MEHMETALiiBILi

5

 

122

122501097

GOZDE TERCAN

5

 

123

122501098

EMiNEDiN

5

 

124

122501099

HOLYA KOCAMAN

5

 

125

122501100

MERVEOZMEN

5

 

126

122501102

G0LS0MKARATA$

5

127

122501103

SERHATYUCE

5

128

122501104

KUR$AT GULER

4

129

122501105

DAMLABiER

5

130

122501106

$ERiFE OZYURT

5

131

122501107

MUHAMMETFATIH$AHiN

5

132

122501108

EMREKIZILKAYA

5

133

122501109

MERVEYALINDAG

5

134

122501110

IBRAHiMSAVA$

5

135

122501111

SUMEYYAYILMAZ

5

136

122501112

MAHMUT INAR

5

137

122501113

TUGEKARAKO

5

138

122501114

MESUT KARATA$

5

139

122501115

AY$EG0LGOCOK

5

140

122501116

HAKANCANDAN

5

141

122501117

MEHMETALPEREN BAY

5

142

122501118

ERSIN BA$KOCAGIL

5

143

122501119

ZEYNEP OZDEMiR

5

144

122501120

EZGIDEMiRHAN

5

145

122501121

DiCLEDERi

5

146

122501122

HANNESELIMEBULAT

5

147

122501124

MAHMOUDM.A.ABUZIR

5

148

122501125

ABDULBASIT SHEFAI

5

149

122501128

LATIFULLAH JALAL

 

150

122501129

NACiYEEREN

5

151

122501130

MOHAMMADYOUNUSATAEE

5

152

122501131

KARIMULLAH AHMADI

5

153

122501134

WASEEM M.R.ALMOBAYED

5

154

122501137

MOHAMMADYASIR SAHAK

5

155

122501139

CHANIFE MOUSTAFA

5

156

122501143

AIZA MAMEDOVA

5

157

122501144

BILALKHELLO

5

158

122501145

SAMEULLAH HAMiDI

5

159

122501150

HATICEREYHANAKDAG

5

160

122501151

KEZIBANGONE$

5

161

122501152

NURCANARSLAN

5

162

122501153

MUHAMMEDEMREB0Y0KKAPLAN

5

163

122501809

MUSTAFAOSMAN$iM$EKLER

5