11.06.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/229 Fakültemiz Dönem I öğrencisi 132501017 numaralı Fatma Sena ÖZBAL’ın, V. Kurul Sonu sınavı pratik sonucuna ait itirazı ile ilgili 05.06.2014 tarih ve 36303 sayılı yazı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem I öğrencisi 132501017 numaralı Fatma Sena ÖZBAL’ın, V. Kurul Sonu sınav pratik sonucuna ait itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıdaki listede belirtilmiş şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

ANABİLİM DALI

CEVAP ANAHTARI

İTİRAZ SONUCU

Tıbbi Genetik

A Kitapçığı

61. Soru

A Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

Tıbbi Genetik

B Kitapçığı

62. Soru

A Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

Histoloji ve Embriyoloji

B Kitapçığı

29. Soru

C Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

Karar Sayısı 2014/230 Iraklı Uzman Doktorların “Tıbbi Eğitim” kursu çerçevesinde Dr.Ali Hüseyin CEMAL’in, 3 (üç) ay süre ile Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim alması talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve 9282 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Iraklı Uzman Doktorların “Tıbbi Eğitim” kursu çerçevesinde Dr.Ali Hüseyin CEMAL’in, 3 (üç) ay süre ile Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında eğitim almasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/231 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Zekeriya TOSUN, Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ ve Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.M.Nebil SELİMOĞLU’nun, 03 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Güney Kore’de (Seul) düzenlenecek olan “Asya Pasifik Mikrocerrahi Kongresine”, 02 – 09 Temmuz 2014 tarihleri arasında BAP destekli olarak katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.06.2014 tarih ve 36331 – 483 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Zekeriya TOSUN, Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ ve Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.M.Nebil SELİMOĞLU’nun, 03 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Güney Kore’de (Seul) düzenlenecek olan “Asya Pasifik Mikrocerrahi Kongresine”, Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, Prof.Dr.Zekeriya TOSUN (proje no 14701351), Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ (proje no 14701352) ve Arş.Gör.Dr.M.Nebil SELİMOĞLU (proje no 14701353) numaraları ile, Yurtdışı Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, 02 – 09 Temmuz 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/232 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Tarık DEMİR’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.06.2014 tarih ve 37382 – 660 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Tarık DEMİR’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Gülperi ÇELİK

İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Hakkı POLAT

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AFŞAR

İç Hastalıkları

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/233 Fakültemiz Dönem II öğrencileri 092501106 numaralı Emil HASANOV ve 082501086 numaralı Tahseen ALJARRAH’ın, V. Kurul Sonu sınavı sonucuna ait itirazları ile ilgili 10.06.2014 tarih ve 37298 sayılı yazı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem II Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem II öğrencileri 092501106 numaralı Emil HASANOV ve 082501086 numaralı Tahseen ALJARRAH’ın, V. Kurul Sonu sınavı sonucuna ait itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ANABİLİM DALI

CEVAP ANAHTARI

İTİRAZ SONUCU

Fizyoloji

A Kitapçığı

46. Soru

B Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

B Kitapçığı

48. Soru

B Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

A Kitapçığı

54. Soru

D Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

B Kitapçığı

60. Soru

D Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

A Kitapçığı

56. Soru

Maddi Hata Yoktur.

 

B Kitapçığı

58. Soru

Maddi Hata Yoktur.

 

A Kitapçığı

58. Soru

Maddi Hata Yoktur.

 

B Kitapçığı

62. Soru

Maddi Hata Yoktur.

 

Karar Sayısı 2014/234 Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serhat Gökhan KAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.06.2014 tarih ve 37128 – 649 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serhat Gökhan KAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) inci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 04 Temmuz 2014 Cuma günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Önder Murat ÖZERBİL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Ortpedi ve Travmatoloji

Asıl

Doç.Dr.Ali SALLI

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Sami KÜÇÜKŞEN

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

Asıl

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları

Yedek

Prof.Dr.Recep AYGÜL

Nöroloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/235 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, 18 – 21 Haziran 2014 tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek olan “XIX FESSH Toplantısına”, 18 – 20 Haziran 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.06.2014 tarih ve 37438 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Egemen ALTAN’ın, 18 – 21 Haziran 2014 tarihleri arasında Paris’te düzenlenecek olan “XIX FESSH Toplantısına”, sunum yapmak üzere, 18 – 20 Haziran 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arza oy birliği ile karar verildi.