04.06.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/220 Fakültemiz Dönem V öğrencisi 092501080 numaralı Hacer IŞIKGÖZ’ün, “Ortopedi ve Travmatoloji” stajını 28 Mayıs – 23 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili 20.05.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dönem V öğrencisi 092501080 numaralı Hacer IŞIKGÖZ’ün, “Ortopedi ve Travmatoloji” stajını 28 Mayıs – 23 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yapmasının uygun olmadığına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/221 Fakültemiz 092501013 numaralı Dönem III öğrencisi Merve GÜLÇİN’in, 30 Mayıs 2014 tarihinde almış olduğu istirahat raporu, bu tarihte yapılan sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 30.05.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

***

Karar Sayısı 2014/222 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Ali ÜNLÜ ve Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, 27 Temmuz – 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek olan “2014 Annual Meeting & Clınıcal Lab. Expo Kongresine”, 25 Temmuz – 01 Ağustos 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 27.05.2014 tarih ve 33549-90 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Ali ÜNLÜ ve Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, 27 Temmuz – 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında ABD’de düzenlenecek olan “2014 Annual Meeting & Clınıcal Lab. Expo Kongresine”, sunum yapmak üzere, 25 Temmuz – 01 Ağustos 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/223 Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden Uzm.Dr.Abdullah TUNÇEZ’in, bilimsel çalışmaları ile ilgili jüri üyeleri: Prof.Dr.B.Behlül ALTUNKESER (Selçuk Ünv. Tıp Fak. Kardiyoloji AD. Bşk.), Doç.Dr.Nazif AYGÜL (Selçuk Ünv. Tıp Fak. Kardiyoloji AD. Öğretim Üyesi), Doç.Dr.Mehmet KAYRAK ( Necmettin Erbakan Ünv. Tıp Fak. Kardiyoloji AD. Üyesi)’tan gelen ilmi raporları okundu ve Uzm.Dr.Abdullah TUNÇEZ’in, her üç jürisinden gelen raporlarının olumlu olduğu görüldü.

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Uzm.Dr.Abdullah TUNÇEZ’in, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Kardiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/224 Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat eden Uzm.Dr.Ceyhun UĞURLUOĞLU’nun, bilimsel çalışmaları ile ilgili jüri üyeleri: Prof.Dr.Süleyman ÖZEN (Mevlana Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji AD. Öğretim Üyesi ), Prof.Dr.Salim GÜNGÖR ( Necmettin Erbakan Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji AD. Üyesi), Doç.Dr.Ediz TUTAR (Gaziantep Ünv. Tıp Fak. Tıbbi Patoloji AD. Öğretim Üyesi)’dan gelen ilmi raporları okundu ve Uzm.Dr.Ceyhun UĞURLUOĞLU’nun, her üç jürisinden gelen raporlarının olumlu olduğu görüldü.

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Uzm.Dr.Ceyhun UĞURLUOĞLU’nun, Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8 inci maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/225 Konya Ereğli Devlet Hastanesinde görev yapan Dr.Erdal DİKMENLİ’nin, 01 Eylül – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında Endoskopi eğitimi alma talebi ile ilgili Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanlığının 02.06.2014 tarih ve 35102 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Konya Ereğli Devlet Hastanesinde görev yapan Dr. Erdal DİKMENLİ’nin, 01 Eylül – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında Endoskopi eğitimi alması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/226 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özkan GÜLER’in, Dönem V Koordinatörlüğü görevinden istifa etme isteği ile ilgili dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Özkan GÜLER’in, Dönem V Koordinatörlüğü görevinden istifa etme isteği uygun bulunmuş olup; Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Komisyonu ve Koordinatörler başlıklı 33 üncü Maddesi gereği Fakültemiz Dekanı tarafından yerine Doç.Dr.Mustafa KOPLAY, Doç.Dr.Bilge BURÇAK ANNAGÜR ve Prof.Dr.Hilmi Cevdet ALTINYAZAR önerilmiş olup; ilgili öğretim üyelerinin arasından Doç.Dr.Mustafa KOPLAY Fakültemiz Dönem V Koordinatörü olarak atanmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/227 Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serkan YILDIRIM’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.06.2014 tarih ve 35460 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serkan YILDIRIM’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Mehmet ÖÇ

Kalp ve Damar Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKBAYRAK

Kalp ve Damar Cerrahisi

Asıl

Prof.Dr.Kadir DURGUT

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Kalp ve Damar Cerr.

Asıl

Prof.Dr.Niyazi GÖRMÜŞ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Kalp ve Damar Cerr.

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Ömer TANYELİ

N.E.Ünv.Meram Tıp Fak.Kalp ve Damar Cerr.

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/228 Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fikret KELEŞ’in, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.06.2014 tarih ve 35752 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fikret KELEŞ’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.B.Behlül ALTUNKESER

Kardiyoloji

Asıl

Doç.Dr.Nazif AYGÜL

Kardiyoloji

Asıl

Prof.Dr.Mehmet YAZICI

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ahmet AVCI

Kardiyoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Kenan DEMİR

Kardiyoloji

Yedek