25.05.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/210 Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla 2012 Sonbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında eğitim almaya hak kazananArş.Gör.Dr.Muhammet KIZMAZ’ın, bir önceki TUS dönemi ile Fakültemiz Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında almış olduğu eğitimin Aile Hekimliği eğitim planındaki 1 (bir) aylık Göğüs Hastalıkları rotasyonuna sayılması talebi ile Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.05.2014 tarih ve 33005 – 597 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra,Dr.Muhammet KIZMAZ’ın 2012 İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Sınavı ile Fakültemiz Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında eğitim hakkı kazandığı ve 03.07.2012 – 03.01.2013 (6 (altı) ay) tarihleri arasındauzmanlık eğitimi aldığı anlaşılmıştır. Buradan hareketle Tıpta ve DişHekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinde bulunan “Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları, yeni başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.” hükmü bulunmaktadır. Hali hazırda Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında Uzmanlık Eğitimi alan Dr.Muhammet KIZMAZ’ın,FakültemizGöğüs Cerrahisi Anabilim Dalında aldığı Göğüs Cerrrahisi eğitiminin Aile Hekimliği Anabilim Dalındaki eğitimine ve rotasyonuna (82 nolu TUK kararı gereği 1 aylık Göğüs Hastalıkları rotasyonu mevcuttur.) sayılmasının uygun olduğuna ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/211 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet AKATEKİN’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 23.05.2014 tarih ve 32913 – 435 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet AKATEKİN’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Zekeriya TOSUN

Plastik, Rek. Ve Estetik Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Mehtap KARAMEŞE

Plastik, Rek. Ve Estetik Cerrahisi

Asıl

Prof.Dr.Nedim SAVACI

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rek. Ve Estetik Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ

Plastik, Rek. Ve Estetik Cerrahisi

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Ayşe Özlem GÜNDEŞLİOĞLU

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Plastik, Rek. Ve Estetik Cerrahisi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/212 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim DalıAraştırma Görevlisi Dr.Enver Ferruh İNAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.05.2014 tarih ve 33241-438 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Enver Ferruh İNAN’ın,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesinin (1) ve (2) inci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 26 Haziran 2014 Perşembe günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Köksal YUCA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Bahar ÇOLPAN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Ahmet AK

Acil Tıp

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Ayşegül BAYIR

Acil Tıp

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/213 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Fikret AKYÜREK’in, 22 – 26 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “IFCC WORLDLAB Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.05.2014 tarih ve 33169 – 89 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Ararştırma Görevlisi Dr.Fikret AKYÜREK’in, 22 – 26 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “IFCC WORLDLAB Kongresine”, sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/214 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Nergis AKSOY’un,uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Çocuk Cerrahisi” rotasyonunu 02 Haziran 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 14.05.2014 tarih ve 8201 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Nergis AKSOY’un, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Çocuk Cerrahisi” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 02 Haziran 2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/215 Irak Tikrit Üniversitesi doktora öğrencisi Mahir Halil İbrahim’in, Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında araştırma ve inceleme yapmak üzere eğitim alma talebi ile ilgili dilekçesinin görüşülmesi.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Irak Tikrit Üniversitesi doktora öğrencisi Mahir Halil İbrahim’in, tüm masraflarının tarafından karşılanmak kaydıyla Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Başkanlığının olumlu görüşleri doğrultusunda 15 Haziran – 15 Aralık 2014 tarihleri arasında 6 (altı) ay süre ile Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalında araştırma ve inceleme yapmak üzere eğitim almak üzere uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/216 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, 07 Haziran 2014 tarihinde Van’da düzenlenecek olan “Endoüroloji Derneği Bölgesel Eğitimine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.05.2014 tarih ve 32558 – 429 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, 07 Haziran 2014 tarihinde Van’da düzenlenecek olan “Endoüroloji Derneği Bölgesel Eğitimine”, oturum başkanı olarak, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/217 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ümit KAMIŞ’ın, 13 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenecek olan “TOD 27.Yaz Sempozyumuna”, 12 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.05.2014 tarih ve 32556 – 426 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ümit KAMIŞ’ın, 13 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenecek olan “TOD 27.Yaz Sempozyumuna”, konuşmacı olarak, 12 – 15 Haziran 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/218 Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ender ERDOĞAN’ın, 27 – 30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan “XII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresine”, 29 Mayıs 2014 tarihinde yolluklu – yevmiyeli (tren yolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.05.2014 tarih ve 32429 – 88 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ender ERDOĞAN’ın, 27 – 30 Mayıs 2014 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan “XII.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresine”, oturum başkanı olarak, 29 Mayıs 2014 tarihinde yolluklu – yevmiyeli (tren yolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/219 Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serkan YILDIRIM’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 27.05.2014 tarih ve 33375 – 441 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serkan YILDIRIM’ın, tez içeriği yetersiz olduğundan, tez dosyasının yeniden düzenlenmesine ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesince tez jürisi tespiti için yeniden başvuru yapılmasına ve durumun gereği yapılmak üzere anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.