21.05.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/202 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Göksen SÜRÜCÜ’nün, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının13.05.2014 tarih ve 30582 – 401 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Göksen SÜRÜCÜ’nün, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 asıl 2 yedek) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Mustafa ŞAHİN

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Hüseyin YILMAZ

Genel Cerrahi

Asıl

Prof.Dr.Faruk AKSOY

N.E.Ünv.Meram Tıp Fakültesi Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN

Genel Cerrahi

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Fahrettin ACAR

Genel Cerrahi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/203 Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Dilek GÜN BİLGİÇ’in, Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalında 01 Temmuz 2014 – 01 Temmuz 2015 tarihleri arasında eğitim alması talebi ile ilgili Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığının 16.05.2014 tarih ve 31353 – 62 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Dilek GÜN BİLGİÇ’in, 01 Temmuz 2014 – 01 Temmuz 2015 tarihleri arasında Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalında eğitim almak üzere; Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince; maaşlı, ek ödemeli (her mali yılda 3 ay süreyle olmak üzere) yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/204 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU’nun, 02 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Portekiz’de (Lizbon) düzenlenecek olan “19th Wonca Europe Conference in 2014, Lisbon-Portugal-Family Medicine, 2-5 July 2014 Kongresine”, 02 – 06 Temmuz 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 15.05.2014 tarih ve 31127 – 561 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU’nun, 02 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Portekiz’de (Lizbon) düzenlenecek olan “19th Wonca Europe Conference in 2014, Lisbon-Portugal-Family Medicine, 2-5 July 2014 Kongresine” sunum yapmak üzere, 02 – 06 Temmuz 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının (havayolu) uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/205 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ateş DUMAN’ın, 03 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Hollanda’da (Nijmegen) düzenlenecek olan “Kardiyovasküler Hasarla Mücadele İlaçları Kongresine”, 02 – 06 Temmuz 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.05.2014 tarih ve 31561 – 416 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ateş DUMAN’ın, 03 – 05 Temmuz 2014 tarihleri arasında Hollanda’da (Nijmegen) düzenlenecek olan “Kardiyovasküler Hasarla Mücadele İlaçları Kongresine”, sunum yapmak üzere, 02 – 06 Temmuz 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının (havayolu) uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/206 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali ACAR’ın Amerika Birleşik Devletleri Chrıstıne M.Kleınert Instıtute’de araştırma ve incelemelerde bulnmak amacıyla; 15.05.2014 tarihinden itibaren 9 (dokuz) ay süre ile görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 15.05.2014 tarih ve 31206 – 417 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Mehmet Ali ACAR’ın, Amerika Birleşik Devletleri Chrıstıne M.Kleınert Instıtute’de araştırma ve incelemelerde bulnmak amacıyla; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39 uncu maddesi uyarınca, 15.05.2014 tarihinden itibaren 9 (dokuz) ay süre ile (2015 mali yılında 3 ay ek ödemeli olmak üzere) maaşlı, yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak görevlendirilmesinin, uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/207 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Hüseyin ATALAY’ın, görev süresinin 06.06.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle, görev süresinin uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 20.05.2014 tarih ve 31766-569 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Hüseyin ATALAY’ın, görev süresinin 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31 inci maddesi gereğince 06.06.2014 tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi

Karar Sayısı 2014/208 Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitim Yönetmeliği hükümleri gereği Anabilim Dalı Başkanlığının talebi doğrultusunda 2013/456 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav jürileri, tarihi ve yeri tespit edilen ancak sınav gerçekleşmeden doğum öncesi izne ayrılan Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Rahime Merve UÇAR’ın, uzmanlık sınav tarihinin yeniden tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.05.2014 tarih ve 31543 – 566 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Rahime Merve UÇAR’ın Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 nci maddesi gereğince Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 10 Haziran 2014 Salı günü saat 10.00 olarak değiştirilmesine, sınav jüri üyelerinin ve sınav yerinin 2013/456 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edildiği haliyle kabulüne, durumun gereği yapılmak üzere Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine ve sınav sonuç tutanaklarını Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/209 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ekrem DİNÇTÜRK’ün, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 20.05.2014 tarih ve 31819 – 570 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ekrem DİNÇTÜRK’ün, tez içeriği yetersiz olduğundan, tez dosyasının yeniden düzenlenmesine ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesince tez jürisi tespiti için yeniden başvuru yapılmasına ve durumun gereği yapılmak üzere anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.