14.05.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/193 Fakültemiz 132501100 numaralı Dönem I öğrencisi Taha Onur ÖZÇELİK’in, 05 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporu, raporlu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılması ve bu dönemde yapılan zorunlu İngilizce sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 05.05.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

                Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501100 numaralı Dönem I öğrencisi Taha Onur ÖZÇELİK’in, 05 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 18 inci maddesi gereği kabulüne, raporlu olduğu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve bu dönemde yapılan zorunlu İngilizce sınav hakkının saklı tutulmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/194 Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serkan YILDIRIM’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.05.2014 tarih ve 30404 – 398 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serkan YILDIRIM’ın, tez içeriği yetersiz olduğundan, tez dosyasının yeniden düzenlenmesine ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesince tez jürisi tespiti için yeniden başvuru yapılmasına ve durumun gereği yapılmak üzere anabilim dalı başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/195 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Zekeriya TOSUN ve Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ’ın, 15 – 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan “14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ∞ 3.Ulusal El Rehabilitasyon Kongresine”, 16 – 17 Mayıs 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.05.2014 tarih ve 30405 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Zekeriya TOSUN ve Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ’ın, 15 – 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan “14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ∞ 3.Ulusal El Rehabilitasyon Kongresine” konuşmacı olarak, 16 – 17 Mayıs 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/196 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Gökçe YILDIRAN’ın, 15 – 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan “14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ∞ 3.Ulusal El Rehabilitasyon Kongresine”, 16 – 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.05.2014 tarih ve 30405 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Gökçe YILDIRAN’ın, 15 – 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Bursa’da düzenlenecek olan “14.Ulusal El ve Üst Ekstremite Cerrahisi Kongresi ∞ 3. Ulusal El Rehabilitasyon Kongresine” sunum yapmak üzere, 16 – 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/197 Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Kemal Macit HİSAR’ın, 23 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimine”, 22 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.05.2014 tarih ve 30495 – 535 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Kemal Macit HİSAR’ın, 23 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Uluslararası Proje Hazırlama Eğitimine”, sunum yapmak üzere, 22 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/198 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, 10 Mayıs 2014 tarihinde Erzurum’da düzenlenen “Her Yönüyle BPH Tedavisi Palandöken Bahar Toplantısına”,yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.05.2014 tarih ve 30412 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, 10 Mayıs 2014 tarihinde Erzurum’da düzenlenen “Her Yönüyle BPH Tedavisi Palandöken Bahar Toplantısına”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/199 Fakültemiz Dönem I öğrencileri 132501019 numaralı Şeyma ÖZKAN ve 132501059 numaralı Fatma Rümeysa KARAGÖZ’ün, IV. Kurul Sonu sınavı Biyofizik Pratik sonucuna ait itirazları ile ilgili Başkoordinatörlüğün 13.05.2014 tarih ve 30390 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem I öğrencileri 132501019 numaralı Şeyma ÖZKAN ve 132501059 numaralı Fatma Rümeysa KARAGÖZ’ün, IV. Kurul Sonu sınavı Biyofizik Pratik sonucuna ait itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

İtiraz Öncesi Biyofizik Pratik Notu

İtiraz Sonrası Biyofizik Pratik Notu

132501019

Şeyma ÖZKAN

Girmedi olarak görünmektedir.

 

3,5

132501059

Fatma Rümeysa KARAGÖZ

Girmedi olarak görünmektedir.

3,75

 

Karar Sayısı 2014/200 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 15 – 16 Mayıs 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “Technical Assistance for Alignment in Organ Donation Programına”, 16 Mayıs 2014 tarihinde yolluksuz – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.05.2014 tarih ve 30552 – 408 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 15 – 16 Mayıs 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “Technical Assistance for Alignment in Organ Donation Programına”, 16 Mayıs 2014 tarihinde yolluksuz – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/201 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ender KÖKTEKİR’in, 15 – 16 Mayıs 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “Technical Assistance for Alignment in Organ Donation Programına”, yolluksuz – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.05.2014 tarih ve 30552 – 408 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; FakültemizBeyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ender KÖKTEKİR’in, 15 – 16 Mayıs 2014 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek olan “Technical Assistance for Alignment in Organ Donation Programına”, yolluksuz – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.