07.05.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/181 Uzman Dr.Levent EFE’nin, 08 Mayıs 2014 Perşembe günü Başhekimlik Toplantı Salonunda “Tıbbi Çizim ve Görsel İletişim” konulu sunumu yapmak üzere, Fakültemize davet edilmesi hususu görüşüldü.

                Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Uzman Dr.Levent EFE’nin, 08 Mayıs 2014 Perşembe günü Başhekimlik Toplantı Salonunda “Tıbbi Çizim ve Görsel İletişim” konulu sunumu yapmak üzere, yolluk (havayolu) ve yevmiyesi kurumumuz tarafından karşılanmak üzere idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar Sayısı 2014/182Fakültemiz Dömen V öğrencisi 092501080 numaralı Hacer IŞIKGÖZ’ün, “Ortopedi ve Travmatoloji” stajını 29 Mayıs – 23 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yapma talebi ile ilgili 29.04.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Fakültemiz Dömen V öğrencisi 092501080 numaralı Hacer IŞIKGÖZ’ün, “Ortopedi ve Travmatoloji” stajını 29 Mayıs – 23 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında yapmasının uygun olmadığına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/183 Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim DalıAraştırma Görevlisi Dr.Gülfem YILDIRIM’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığının 63 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Gülfem YILDIRIM’ın,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin (1) ve (2) inci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 20Mayıs 2014 Salı günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Mecit SÜERDEM

Göğüs Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Fikret KANAT

Göğüs Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Baykal TÜLEK

Göğüs Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.B.Behlül ALTUNKESER

Kardiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Murat ÖNCEL

Göğüs Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Şebnem YOSUNKAYA

N.E.Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Radyoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/184 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim DalıAraştırma Görevlisi Dr.Hakan DAĞISTAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 01.05.2014 tarih ve 27448 – 351 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hakan DAĞISTAN’ın,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin (1) ve (2) inci bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 14Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Köksal YUCA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Bahar ÇOLPAN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI

Beyin ve Sinir Cerrahisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Ayşegül BAYIR

Acil Tıp

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/185 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa KUCUR’un, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 01.05.2014 tarih ve 27451 – 355 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa KUCUR’un, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Serdar GÖKTAŞ

S.Ü.Tıp Fak. Üroloji AD.Bşk.

Asıl

Doç.Dr.Kadir CEYLAN

S.Ü.Tıp Fak. Üroloji AD.Öğrt.Üyesi

Asıl

Prof.Dr.Recai GÜRBÜZ

N.E.Ü.Meram Tıp Fak.Üroloji AD.Öğret.Üyesi.

Asıl

Doç.Dr.Özcan KILIÇ

S.Ü.Tıp Fak. Üroloji AD.Öğrt.Üyesi

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Murat AKAND

S.Ü.Tıp Fak. Üroloji AD.Öğrt.Üyesi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/186 Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ender ERDOĞAN’ın, 17 – 19 Mayıs 2014 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (Van) düzenlenecek olan “7.Hücresel SinirBilim Günleri Toplantısına”, 16 – 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (tren, havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 06.05.2014 tarih ve 28290 – 80 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; FakültemizHistoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ender ERDOĞAN’ın, 17 – 19 Mayıs 2014 tarihlerleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (Van) düzenlenecek olan “7.Hücresel SinirBilim Günleri Toplantısına”konuşmacı olarak, 16 – 18 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (tren, havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/187 Iraklı Uzman Doktorların “Tıbbi Eğitim” kursu çerçevesinde Dr.İskandar Mahdi SALEH’in, 3 (üç) ay süre ile Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında eğitim alması talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığının 25.04.2014 tarih ve 6935 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Iraklı Uzman Doktorların “Tıbbi Eğitim” kursu çerçevesinde Dr.İskandar Mahdi SALEH’in, 3 (üç) ay süre ile Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında eğitim almasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/188 Iraklı Uzman Doktorların “Tıbbi Eğitim” kursu çerçevesinde Dr.Ali ABDULHSSEİN HANDOOZ’un, 3 (üç) ay süre ile Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında eğitim alması talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığının 25.04.2014 tarih ve 6917 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Iraklı Uzman Doktorların “Tıbbi Eğitim” kursu çerçevesinde Dr.Ali ABDULHSSEİN HANDOOZ’un, 3 (üç) ay süre ile Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında eğitim almasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/189 Iraklı Uzman Doktorların “Tıbbi Eğitim” kursu çerçevesinde Dr.Asaad İbrahim OTHMAN’ın, 3 (üç) ay süre ile Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalında eğitim alması talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığının 25.04.2014 tarih ve 6934 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Iraklı Uzman Doktorların “Tıbbi Eğitim” kursu çerçevesinde Dr.Asaad İbrahim OTHMAN’ın, 3 (üç) ay süre ile Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalında eğitim almasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/190 Öğretim üyesi alımına ilişkin 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi Gazetede ve Hürriyet Gazetesinde ilana istinaden Fakültelmiz Yardımcı Doçentlik kadrolarına müracaat eden ve yabancı dil sınavını kazanan adayların dosyalarını incelemek üzere, Jüri üyelerinin tespiti hususu görüşüldü. Jürilerin aşağıdaki üyelerinden oluşmasına ve adayların bilimsel dosyalarının incelenmek üzere ilgililere iletilmesine oy birliği ile karar verildi.

  1. Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak üzere, müracaat eden Uzm.Dr.Ceyhan UĞURLUOĞLU’nun, dosyalarını inceleyecek jüri üyeleri:
  1. Prof.Dr.Salim GÜNGÖR (Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD. Öğretim Üyesi)
  2. Prof.Dr.Süleyman ÖZEN (Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD. Öğretim Üyesi)
  3. Doç.Dr.Ediz TUTAR (Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji AD. Öğretim Üyesi)
  1. Kardiyoloji Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna atanmak üzere, müracaat eden Uzm.Dr.Abdullah TUNÇEZ’in, dosyalarını inceleyecek jüri üyeleri:
  1. Prof.Dr.Bülent Behlül ALTUNKESER (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Bşk.)
  2. Doç.Dr.Nazif AYGÜL (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Öğretim Üyesi)
  3. Doç.Dr.Mehmet KAYRAK (Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Kardiyoloji AD. Öğretim Üyesi)

Karar Sayısı 2014/191 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ömer Faruk ERKOÇAK’ın, 08 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “7.Ulusal Artroplasti Kongresine”, 09 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 06.05.2014 tarih ve 28514 – 371 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; FakültemizOrtopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ömer Faruk ERKOÇAK’ın, 08 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “7.Ulusal Artroplasti Kongresine” konuşmacı olarak, 09 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/192 Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serhat Gökhan KAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 06.05.2014 tarih ve 28668 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Serhat Gökhan KAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 19 uncu maddesi gereği; asıl ve yedek olarak aşağıdaki listedeki belirtilmiş haliyle kabulüne ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

ASIL/YEDEK

Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU

S.Ü.Tıp Fak. Fizik Tedv. ve Rehb. AD.Bşk.

Asıl

Prof.Dr.Önder Murat ÖZERBİL

S.Ü.Tıp Fak. Fizik Tedv. ve Rehb. AD. Öğrt.Üys.

Asıl

Doç.Dr.Ali SALLI

N.E.Ü.Meram Tıp Fak. Fizik Tedv. ve Rehb. AD. Öğrt.Üys.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Sami KÜÇÜKŞEN

N.E.Ü.Meram Tıp Fak. Fizik Tedv. ve Rehb. AD.Öğrt.Üys.

Yedek

Doç.Dr.Hilal KOCABAŞ

N.E.Ü.Meram Tıp Fak. Fizik Tedv. ve Rehb. AD.Öğrt.Üys.

Yedek