30.04.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/168 Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet BÜYÜKYÖRÜK’ün, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 29.04.2014 tarih ve 26716 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet BÜYÜKYÖRÜK’ün, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin (1) ve (2) bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 07 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Yrd.Doç.Dr.Güler YAVAŞ

Radyasyon Onkolojisi

Asıl

Prof.Dr.Mehmet KOÇ

Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Meryem AKTAN

Necmettin Erbakan Ünv. Meram Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi

Asıl

Prof.Dr.Yavuz KÖKSAL

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Osman TEMİZÖZ

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Özlem ATA

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Gonca KARA GEDİK

Nükleer Tıp

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/169 Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet ERSEÇGİN’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.04.2014 tarih ve 26207 – 477 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet ERSEÇGİN’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 20 inci maddesinin (1) ve (2) bendi gereğince, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 14Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.B.Behlül ALTUNKESER

Kardiyoloji

Asıl

Doç.Dr.Nazif AYGÜL

Kardiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ahmet AVCI

Kardiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Kenan DEMİR

Kardiyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Hakan AKBAYRAK

Kalp ve Damar Cerrahisi

Asıl

Doç.Dr.Gülperi ÇELİK

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Radyoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/170 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra ÖZTAŞYONAR’ın, 23 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek olan “13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumuna”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.04.2014 tarih ve 25914 – 465 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra ÖZTAŞYONAR’ın, 23 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek olan “13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumuna” sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/171 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Dt.Cihan Alp SÖNMEZ’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu 01 Mayıs – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 18.04.2014 tarih 24838 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Dt.Cihan Alp SÖNMEZ’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Mayıs – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 18 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/172 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU’nun, 23 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek olan “13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumuna”, 24 – 25 Mayıs 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.04.2014 tarih ve 25374 – 457 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU’nun, 23 – 25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Adana’da düzenlenecek olan “13.Uluslararası Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumuna” oturum başkanı olarak, 24 – 25 Mayıs 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/173 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 16 – 19 Mayıs 2014 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van) düzenlenecek olan “7.SinirBilim Günleri Toplantısına”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.04.2014 tarih ve 25956 – 75 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Serdar GERGERLİOĞLU’nun, 16 – 19 Mayıs 2014 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesinde (Van) düzenlenecek olan “7.SinirBilim Günleri Toplantısına” sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/174 Fakültemiz Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN’ın, 07 – 09 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “8.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresine”, 06 – 10 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 22.04.2014 tarih ve 25374 – 457 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN’ın, 07 – 09 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “8.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresine” sunum yapmak üzere, 06 – 10 Mayıs 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/175 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE, Uzm.Dr.Abdullah SİVRİKAYA, Araştırma Görevlileri Dr.Hatice BARAN ve Fatmagül GÜN’ün, 22 – 26 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “IFCC WORLDLAB Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 28.04.2014 tarih ve 26354 – 77 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Bahadır ÖZTÜRK, Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE, Uzm.Dr.Abdullah SİVRİKAYA, Araştırma Görevlileri Dr.Hatice BARAN ve Fatmagül GÜN’ün, 22 – 26 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “IFCC WORLDLAB Kongresine”, sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/176 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hüsamettin VATANSEV’in, 22 – 26 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “IFCC WORLDLAB Kongresine”, 25 – 26 Haziran 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 28.04.2014 tarih ve 26354 – 77 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hüsamettin VATANSEV’in, 22 – 26 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “IFCC WORLDLAB Kongresine”, sunum yapmak üzere, 25 – 26 Haziran 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/177 Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, 22 – 26 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “IFCC WORLDLAB Kongresine”, 22 – 24 Haziran 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 28.04.2014 tarih ve 26354 – 77 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, 22 – 26 Haziran 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “IFCC WORLDLAB Kongresine”, sunum yapmak üzere, 22 – 24 Haziran 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/178 Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK’ın, 07 – 09 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “8.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 29.04.2014 tarih ve 26728 – 78 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK’ın, 07 – 09 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “8.Ulusal Tıp Eğitimi Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/179 Fakültemiz 132501017 numaralı Dönem I öğrencisi Fatma Sena ÖZBAL’ın, IV. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 29.04.2014 tarih ve 26908 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden, Fakültemiz 132501017 numaralı Dönem I öğrencisi Fatma Sena ÖZBAL’ın, IV. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı değerlendirilmiş olup, sonucun aşağıdaki listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ANABİLİM DALI

 

 CEVAP ANAHTARI

İTİRAZ SONUCU

Anatomi

A Kitapçığı

3.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

Anatomi

A Kitapçığı

4.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

Biyoistatistik

A Kitapçığı

23.Soru

B Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

Biyoistatiktik

B Kitapçığı

29.Soru

B Şıkkı Olarak Düzeltilmiştir.

 

Karar Sayısı 2014/180 Fakültemiz 062501043 numaralı Dönem VI öğrencisi Dor Muhammed HABİBİ’nin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj sonu değerlendirme sonucunun değişiliği ile ilgili Başkoordinatörlüğün 29.04.2014 tarih ve 26909 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 062501043 numaralı Dönem VI öğrencisi Dor Muhammed HABİBİ’nin 01 Temmuz – 31 Ağustos 2013 tarihleri arasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları staj sonu değerlendirme sonucu sehven başarılı olarak girilmiş olup; staj değerlendirme sonucunun iptal edilmesinin uygun olduğuna ve durumun Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.