24.04.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/163Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi alma hakkı kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa ARMUTLUKUYU’nun, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 21.04.2014 tarih ve 25074 – 453 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Kadrosu ve özlük hakları Sağlık Bakanlığında kalmak kaydıyla Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalında uzmanlık eğitimi alma hakkı kazanan Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa ARMUTLUKUYU’nun,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/164 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim DalıAraştırma Görevlisi Dr.Hasan BEYHEKİM’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 16.04.2014 tarih ve 24026 – 320 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hasan BEYHEKİM’in,Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 29 uncu maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 08 Mayıs 2014 Perşembe günü saat 10.00’da S.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Çetin ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN

Genel Cerrahi

Asıl

Doç.Dr.İnci KARA

Anesteziyoloji ve Reanimasyon

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Setenay Arzu YILMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Tıbbi Patoloji

 

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/165 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Dt.Ela ÖNER’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunu 01 Haziran – 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığının 10.04.2014 tarih 22572 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Dt.Ela ÖNER’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01 Haziran – 31 Temmuz 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 27 inci maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/166 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mustafa KOPLAY’ın, 2014 Mayıs – Haziran aylarında haftada 2 (iki) gün (Pazartesi ve Çarşamba) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyoloji Anabilim Dalında “Kardiyak MRG” alanında deneyim, bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.04.2014 tarih ve 24793 – 451 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mustafa KOPLAY’ın, 2014 Mayıs – Haziran aylarında haftada 2 (iki) gün (Pazartesi ve Çarşamba) Gülhane Askeri Tıp Akademisi Radyoloji Anabilim Dalında “Kardiyak MRG” alanında deneyim, bilgi ve görgüsünü artırmak amacıyla yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/167 06.04.2014tarihinde Hürriyet Gazetesinde ve 06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi Gazetede ilan edilen, Fakültemiz Yardımcı Doçentlik kadrosuna başvuran adaylarınYabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin belirlenmesi ve sınav tarih ve yerinin tespiti hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin 7 nci maddesi gereği, Yabancı Dil Yeterlilik Sınav Jüri Üyelerinin Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK (Komisyon Bşk.),Deri ve Zührevi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Cevdet ALTINYAZAR veYabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Yasin ASLAN’dan, oluşmasına, Yabancı Dil Sınavının 30.04.2014 Çarşamba günü saat 10.00’da Fakültemiz Dekanlığı TEBAD I’de yapılmasına oy birliği ile karar verildi.