09.04.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/145 Fakültemiz öğrencileri 18 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde düzenlenecek olan “15.Genel Tıp Öğrenci Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve mazeretli devamsızlıklarına sayılarak katılma talepleri ile ilgili dilekçeleri görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Listede ismi geçen Fakültemiz öğrencilerinin 18 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde düzenlenecek olan “15.Genel Tıp Öğrenci Kongresine”, yolluksuz – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılmalarına ve katılım tarihlerinin mazeretli devamsız sayılmalarının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

SIRA NO

ÖĞRENCİ NUMARASI

ADI SOYADI

DÖNEMİ

 

1

 

132501006

Fatma Huriye KISA

Dönem I

2

 

132501030

Şeyma SÖYLER

Dönem I

3

 

092501009

Hatice Kübra ÖZKAN

Dönem IV

4

 

092501005

Tuba UYSAL

Dönem V

5

 

092501003

Şakire GEZİCİ

Dönem V

 

Karar Sayısı 2014/146 Fakültemiz 092501001 numaralı Dönem V öğrencisi Fatma Ülkü Betül KISA’nın, 18 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde düzenlenecek olan “15.Genel Tıp Öğrenci Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve mazeretli devamsızlığına sayılarak katılma talebi ile ilgili 08.04.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 092501001 numaralı Dönem V öğrencisi Fatma Ülkü Betül KISA’nın, 18 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde düzenlenecek olan “15.Genel Tıp Öğrenci Kongresine” sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması ve katılım tarihlerinin mazeretli devamsız sayılmasının uygun olduğuna ve durumun Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/147 Fakültemiz 102501001 numaralı Dönem IV öğrencisi Ülkü ATAŞ’ın, 18 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde düzenlenecek olan “15.Genel Tıp Öğrenci Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve mazeretli devamsızlığına sayılarak katılma talebi ile ilgili 08.04.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 102501001 numaralı Dönem IV öğrencisi Ülkü ATAŞ’ın, 18 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Gülhane Askeri Tıp Akademisinde düzenlenecek olan “15.Genel Tıp Öğrenci Kongresine” sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması ve katılım tarihlerinin mazeretli devamsız sayılmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/148 Fakültemiz 092501013 numaralı Dönem III öğrencisi Merve GÜLÇİN’in, 03 – 04 Nisan 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporu, raporlu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılması ve bu dönemde yapılan sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 07.04.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 092501013 numaralı Dönem III öğrencisi Merve GÜLÇİN’in, 03 – 04 Nisan 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 18 inci maddesi gereği kabulüne, raporlu olduğu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve bu dönemde yapılan 5.Kurul Sınavı hakkının saklı tutulmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/149 Fakültemiz 122501021 numaralı Dönem II öğrencisi Ahmet ŞENOCAK’ın, 02 – 07 Nisan 2014 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporu, raporlu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılması ve bu dönemde yapılan sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 08.04.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 122501021 numaralı Dönem II öğrencisi Ahmet ŞENOCAK’ın, 02 – 08 Nisan 2014 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 18 inci maddesi gereği kabulüne, raporlu olduğu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve bu dönemde yapılan 4.Kurul Sonu Sınavı hakkının saklı tutulmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/150 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Gülbahar ÜRÜN UNAL’ın, 01.05.2014 tarihinden itibaren 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 20.03.2014 tarih ve 4894 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Gülbahar ÜRÜN UNAL’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumlarınca karşılanması kaydıyla 01.05.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 27 inci maddesi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/151 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Göksen SÜRÜCÜ’nün, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “19.Ulusal Cerrahi Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 21826 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Göksen SÜRÜCÜ’nün, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “19.Ulusal Cerrahi Kongresine” sözlü sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/152 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Akın ÇALIŞIR’ın, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “19.Ulusal Cerrahi Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 02.04.2014 tarih ve 20588 – 282 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Akın ÇALIŞIR’ın, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “19.Ulusal Cerrahi Kongresine” sözlü sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/153 Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Mustafa Faik BAKAN’ın, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında 13.09.2010 – 15.10.2010 tarihleri arasında uzmanlık eğitiminde geçen süresinin Fakültemizdeki rotasyonuna ve eğitim süresine sayılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.04.2014 tarih ve 21452 – 381 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Arş.Gör.Dr.Mustafa Faik BAKAN’ın, Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında 13.09.2010 – 15.10.2010 (1 (bir) ay 2 (iki) gün) tarihleri arasında uzmanlık eğitimi aldığı anlaşılmıştır. Buradan hareketle Tıpta ve Diş Hekimliginde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 23 üncü maddesinda bulunan “Uzmanlık eğitim dalları değişenlerin önceki uzmanlık eğitiminde geçen eğitim süreleri, yeni başlayacakları uzmanlık eğitimi süresinden sayılmaz. Ancak dalları değişen uzmanlık öğrencilerinin, önceki uzmanlık eğitimine ait süreleri ve rotasyonları, yeni başladıkları kurumdaki eğitim sorumluları ve akademik kurullarınca kabul edildiği takdirde yeni uzmanlık eğitimi dalındaki eğitim müfredatında da yer alıyor ise uzmanlık eğitiminin süre ve rotasyonlarından sayılır.” hükmü gereğince Dr.Mustafa Faik BAKAN’ın Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında aldığı İç Hastalıkları eğitiminin Fakültemizdeki eğitimine ve rotasyonuna ( 82 nolu TUK kararı gereği 2 aylık iç hastalıkları rotasyonu mevcuttur.) sayılmasının uygun olduğuna ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/154 Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hamide ALP’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 21852 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hamide ALP’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 28 inci maddesi 3. bendi gereği; Prof.Dr.Ahmet AK ( S.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Bşk.), Doç.Dr.Ayşegül BAYIR (S.Ü. Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Öğretim Üyesi) ve Doç.Dr.Sedat KOÇAK (Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Acil Tıp AD. Öğretim Üyesi)’tan oluşmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/155 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Bilge BURÇAK ANNAGÜR, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Yaşar Ali SULAK, Fakültemiz Fakülte Sekreteri Bülent KESKİn ve Uzman Hasan OZANTÜRK’ün, 05 – 07 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “VII.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansına” 04 – 08 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmaları hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Bilge BURÇAK ANNAGÜR, Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr.Yaşar Ali SULAK, Fakültemiz Fakülte Sekreteri Bülent KESKİN ve Uzman Hasan OZANTÜRK’ün, 05 – 07 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan “VII.Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansına”, 04 – 08 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/156 Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Fahrettin ACAR’ın, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “19.Ulusal Cerrahi Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 21825 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Fahrettin ACAR’ın, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “19.Ulusal Cerrahi Kongresine” sözlü sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/157 Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ’nin, 16 – 19 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “5.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresine”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.04.2014 tarih ve 21828 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.İlhan ÇİFTÇİ’nin, 16 – 19 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “5.Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresine” sunum yapmak üzere, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/158 Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet BÜYÜKYÖRÜK’ün, 18.09.2013 tarih ve 2013/310 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen uzmanlık eğitimi tezi jüri üyelerinden Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Yılmaz TEZCAN’ın, üyelikten ayrılması nedeniyle yerine yeni üyenin tespiti hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Arş.Görv.Dr.Ahmet BÜYÜKYÖRÜK’ün, tez jüri üyeliğinden ayrılan Doç.Dr.Yılmaz TEZCAN’ın yerine Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Meryem AKTAN’ın görevlendirilmesine, diğer üyelerin ise görevlerine devam etmesine ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.