02.04.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/132 Fakültemiz 122501041 numaralı Dönem II Öğrencisi Mehmet İhsan BAŞKAYA’nın, 12 Mart – 25 Nisan 2004 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporu, raporlu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılması ve bu dönemde yapılan sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 31.03.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 122501041 numaralı Dönem II Öğrencisi Mehmet İhsan BAŞKAYA’nın, 12 Mart – 25 Nisan 2014 tarihleri arasında almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 18. Maddesi gereği kabulüne, raporlu olduğu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve bu dönemde yapılan 4. Komite Pratik ve Teorik Sınav hakkının saklı tutulmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/133 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Betül YAZĞAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 31.03.2014 tarih ve 19638 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Betül YAZĞAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi 3. bendi gereği; Prof.Dr.A.Kasım BALTACI ( S.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. Bşk.), Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ (S.Ü. Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. Öğretim Üyesi) ve Prof.Dr.Nilsel OKUDAN ( S.Ü.Tıp Fakültesi Fizyoloji AD. Öğretim Üyesi)’dan oluşmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/134 Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Zekeriya TOSUN ve Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ’ın, 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “VI Ulusal Rekonstrüktif ve Mikrocerrahi Kongresi’”ne sunum yapmak üzere yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.03.2014 tarih ve 18084 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Zekeriya TOSUN ve Yrd.Doç.Dr.Osman AKDAĞ’ın 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “VI. Ulusal Rekonstrüktif ve Mikrocerrahi Kongresi’”ne sunum yapmak üzere 24-25 Nisan 2014 tarihlerinde yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/135 Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.M.Nebil SELİMOĞLU’nun, 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “VI Ulusal Rekonstrüktif ve Mikrocerrahi Kongresi’”ne sunum yapmak üzere yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.03.2014 tarih ve 18084 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.M.Nebil SELİMOĞLU’nun, 24-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “VI. Ulusal Rekonstrüktif ve Mikrocerrahi Kongresi’”ne sunum yapmak üzere 24-26 Nisan 2014 tarihleri arasında yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/136 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Banu T.ÖZTÜRK’ün, 11-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan “34. TOD Nisan Kursu’na” yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.03.2014 tarih ve 18733 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Banu T.ÖZTÜRK’ün, 11-13 Nisan 2014 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecek olan “34 TOD Nisan Kursu’na yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/137 Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Banu T.ÖZTÜRK’ün, Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Eye Research and Surgery Institution’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere; 16 Haziran – 24 Temmuz 2014 tarihleri arasında görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 27.03.2014 tarih ve 19207 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Banu T.ÖZTÜRK’ün, Amerika Birleşik Devletleri Massachusetts Eye Research and Surgery Institution’da araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere; 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 39. maddesi uyarınca Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretim Üyelerinin Yüksek Öğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde 16 Haziran – 24 Temmuz 2014 tarihleri arasında maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/138 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Eyüp AYDOĞAN’ın, 30 Nisan – 03 Mayıs 2014 tarihleri arasında Avusturya’da (Viyana) düzenlenecek olan “NWAC 2014 Kongresi’”ne yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 28.03.2014 tarih ve 19523 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Eyüp AYDOĞAN’ın, 30 Nisan – 03 Mayıs 2014 tarihleri arasında Avusturya’da (Viyana) düzenlenecek olan “NWAC 2014 Kongresi’”ne yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının (havayolu) uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/139 Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hamide ALP’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 01.04.2014 tarih ve 20117 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hamide ALP’in, tezi incelenmiş olup; tez içeriğinin yetersiz olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığı’na iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. Maddenin 3. Bendi gereğince yeniden tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/140 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU’nun, 23-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’” yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 31.03.2014 tarih ve 19808 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU’nun, 23-27 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “13. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi’”ne yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/141 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ’un, 15 Nisan 2014 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde (İzmir) yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma (havayolu) talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 01.04.2014 tarih ve 20242 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ’un, 15 Nisan 2014 tarihinde Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde (İzmir) düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/142 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Gökhan AKDEMİR ve Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 04-08 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi’”ne yolluklu – yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 01.04.2014 tarih ve 20192 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Gökhan AKDEMİR ve Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 04-08 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi’”ne” yolluklu-yevmiyesiz ve idari izinli olarak katılmalarının uygun olduğuna, Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/143 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Dt.Ela ÖNER’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunu 01.04.2014-31.05.2014 tarihleri arasında Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı’nda yapması talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 26.03.2014 tarih 18593 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Pedodonti Anabilim Dalı Uzmanlık Öğrencisi Dt.Ela ÖNER’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 2 (iki) aylık “Anesteziyoloji ve Reanimasyon” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, 01.09.2014-31.10.2014 tarihleri arasında Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/144 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Asistanları Dr.Yavuz Sultan Selim AKGÜL ile Dr.Kemal KALKAN’ın, 01.04.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) aylık “Kardiyoloji” rotasyonunu Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda yapmaları talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 25.03.2014 tarih ve 5239 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İç Hastalıkları Kliniği Asistanları Dr.Yavuz Sultan Selim AKGÜL ile Dr.Kemal KALKAN’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Kardiyoloji” rotasyonunu ek ödemelerinin kendi kurumlarınca karşılanması kaydıyla 03.04.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda yapmalarının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.