26.03.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/121 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ömer Faruk UYGUR’un, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan "6. Uluslararası Psikofarmakolojisi Kongresi ve 2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumuna", yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 24.03.2014 tarih ve 18084 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ömer Faruk UYGUR’un, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan "6. Uluslararası Psikofarmakolojisi Kongresi ve 2. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumuna", yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/122 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Anar ASGEROV’un, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 24.03.2014 tarih ve 17959 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlıklarının yazıları doğrultusunda tıpta uzmanlık tez savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr. Anar ASGEROV’un, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 02 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Köksal YUCA

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD.

Asıl

Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD.

Asıl

Doç.Dr.Bahar ÇOLPAN

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Mehtap KARAMEŞE

Plastik, Rek. ve Estetik Cerrahi AD.

Asıl

Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları AD.

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Ender KÖKTEKİR

Beyin ve Sinir Cerrahisi AD.

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/123 Fakültemiz Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN’ın, 10-11 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan UTEAK toplantısı ve 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde ise Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu ile ortak düzenlenen “Tıp Eğitiminde Nitelik Güvencesi Amacıyla Akreditasyon” adlı konferans-çalıştaya, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili UTEAK’ın 19.03.2014 tarihli yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıp Eğitimi ve Bilişimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN’ın, 10-11 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan UTEAK toplantısı ve 12-13 Nisan 2014 tarihlerinde ise Dünya Tıp Eğitimi Federasyonu ile ortak düzenlenen “Tıp Eğitiminde Nitelik Güvencesi Amacıyla Akreditasyon” adlı konferans-çalıştaya, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/124 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Seza APİLİOĞULLARI’nın, 08–10 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan "ASPA 2014" kongresine poster sunumu yapmak üzere, BAP destekli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 20.03.2014 tarih ve 17466-221 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Seza APİLİOĞU”LLARI’nın, 08–10 Mayıs 2014 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan "ASPA 2014" kongresine poster sunumu yapmak üzere Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen, 14701904 nolu Uluslararası Kongre Katılım Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projeden karşılanması suretiyle, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/125 Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığının 24.03.2014 tarih ve 4859 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde Halk Sağlığı dersi vermek üzere Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Yrd.Doç.Dr.Fatih KARA, Yrd.Doç.Dr.Kemal Macit HİSAR ve Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu kadrosunda olup, Fakültemizde görev yapan Öğr.Gör. Dr.Yaşar Ali SULAK’ın görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/126 Fakültemiz Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul komisyon üyelerinin yeniden tespit edilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurul Yönergesinin 4. Maddesi gereğince kurul üyelerinin aşağıdaki listede belirtildiği şekliyle kabulüne oy birliğiyle karar verildi.

S. No

ÜNVANI

ADI SOYADI

ANABİLİM DALI

1

Prof.Dr.

Duygu FINDIK

Tıbbi Mikrobiyoloji AD.

2

Prof.Dr.

İ.İlknur UYSAL

Anatomi AD.

3

Prof.Dr.

Ali ÜNLÜ

Tıbbi Biyokimya AD.

4

Doç.Dr.

Haldun EMİROĞLU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD.

5

Doç.Dr.

Kadir CEYLAN

Üroloji AD.

6

Doç.Dr.

Kamil Hakan DOĞAN

Adli Tıp AD.

7

Doç.Dr.

Yavuz SELVİ

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.

8

Doç.Dr.

Seda ÖZBEK

Radyoloji AD.

9

Yrd.Doç.Dr.

Kemal Macit HİSAR

Halk Sağlığı AD.

10

Yrd.Doç.Dr.

Fahrettin ACAR

Genel Cerrahi AD.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Sayısı 2014/127 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Enver Ferruh İNAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 25.03.2014 tarih ve 18331 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Enver Ferruh İNAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 28. maddesi 3. bendi gereği; Doç.Dr.Bahar ÇOLPAN (S.Ü.Tıp Fak.KBB.Hast.AD.Öğr.Üyesi), Doç.Dr.Mete Kaan BOZKURT (S.Ü.Tıp Fak. KBB. Hast.AD.Öğretim Üyesi) ve Yrd.Doç.Dr. Çağdaş ELSÜRER (S.Ü.Tıp Fak.KBB.Hast.AD.Öğretim Üyesi)’nden oluşmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/128 Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşegül DEMİR’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 25.03.2014 tarih ve 18431 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Nöroloji Anabilim Dalı Başkanlıklarının yazıları doğrultusunda tıpta uzmanlık tez savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr. Ayşegül DEMİR’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 16 Nisan 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Şerefnur ÖZTÜRK

Nöroloji AD.

Asıl

Prof.Dr.Recep AYGÜL

Nöroloji AD.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.A.Hakan EKMEKCİ

Nöroloji AD.

Asıl

Prof.Dr.Gökhan AKDEMİR

Beyin ve Sinir Cerrahisi AD.

Asıl

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları AD.

Asıl

Prof.Dr.Orhan DEMİR

N.E.Ü.Meram Tıp Fak.Nöroloji AD.

Yedek

Prof.Dr.Asena AKDEMİR

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları AD.

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/129 İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ünsal ÖZGEN’in, 02 Nisan 2014 tarihinde “Tıp Eğitiminde Ezbercilikten Kurtulma ve Analitik Öğrenci Yetiştirme” adlı konuşmayı yapmak üzere, Fakültemize davet edilmesi hususunda Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının 25.03.2014 tarih ve 18445 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Ünsal ÖZGEN’in, “Tıp Eğitiminde Ezbercilikten Kurtulma ve Analitik Öğrenci Yetiştirme” adlı konuşmayı yapmak üzere, yolluk (havayolu) ve yevmiyesi kurumumuz tarafından karşılanmak üzere idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna oy birliğiyle karar verildi.

Karar Sayısı 2014/130 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Asistanı Dr.Barış SEVİNÇ’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Çocuk Cerrahisi” rotasyonunu 01.04.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 18.03.2014 tarih ve 4763 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği Asistanı Dr.Barış SEVİNÇ’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Çocuk Cerrahisi” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla 01.04.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince kabulüne durumun ilgili anabilimi dalına ve Konya Eğitim Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/131 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mehmet DAĞLI’nın, görev süresinin 01.04.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.03.2014 tarih ve 18600 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mehmet DAĞLI’nın, 01.04.2014 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin, 9. maddesi gereğince 01.04.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi