19.03.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/113 Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Metin KOCACAN’ın, Tıpta Uzmanlık Eğitim süresinin uzatılması talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 11.03.2014 tarih ve 14766-38 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Metin KOCACAN’ın, mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için tamamlaması gereken uzmanlık tezini tamamlayamadığı tez jürisi tarafından tespit olunmuş ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğinin, 28. maddesi 6. bendi gereğince 3 (üç) yıl olan Tıpta Uzmanlık Eğitim süresine 6 (altı) ay eklenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/114 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Öznur ŞENSOY’un, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu 01.04.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 07.03.2014 tarih ve 4078 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Öznur ŞENSOY’un, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla 01.04.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/115 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 30 Nisan – 03 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gaziantep’de düzenlenecek olan "Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirürji Kursu – VI. Dönem 2. Kursunda", eğitmen olarak; yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 12.03.2014 tarih ve 15256-208 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 30 Nisan – 03 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gaziantep’de düzenlenecek olan " Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Pediatrik Nöroşirürji Kursu – VI. Dönem 2. Kursunda ", eğitmen olarak; yolluklu (havayolu) – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/116 Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN ve Araştırma Görevlisi Dr.Selahattin ARTUÇ’un, 08 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenecek olan "Adli Bilimler Bahar Sempozyumuna", yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talepleri ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.03.2014 tarih ve 16613 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN ve Araştırma Görevlisi Dr.Selahattin ARTUÇ’un, 08 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenecek olan "Adli Bilimler Bahar Sempozyumuna", 07 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmaları uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/117 Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşegül DEMİR’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.03.2014 tarih ve 16614 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşegül DEMİR’in, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürilerinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 28. maddesi 3. bendi gereği; Prof.Dr.Şerefnur ÖZTÜRK (S.Ü.Tıp Fak.Nöroloji AD.Bşk.), Prof.Dr. Recep AYGÜL (S.Ü.Tıp Fak.Nöroloji AD.Öğretim Üyesi) ve Yrd.Doç.Dr. A.Hakan EKMEKCİ (S.Ü.Tıp Fak.Nöroloji AD.Öğretim Üyesi)’nden oluşmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/118 Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN’ın, 08 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenecek olan "Adli Bilimler Sempozyumuna", yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.03.2014 tarih ve 16609 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Nadire ÜNVER DOĞAN’ın, 08 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında Marmaris’te düzenlenecek olan " Adli Bilimler Sempozyumuna ", 07 – 11 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/119 Fakültemiz 132501084 numaralı Dönem I öğrencisi Medet ARMAĞAN’ın, III. Kurul Sonu Sınavı sonucuna ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 18.03.2014 tarih ve 16587 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden, Fakültemiz 132501084 numaralı Dönem I öğrencisi Medet ARMAĞAN’ın III. Kurul Sonu Sınavı sonucuna ait itirazı değerlendirilmiş olup, sonucun aşağıdaki listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve gereği yapılmak üzere durumun Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ÖĞRENCİ NO

 

ADI SOYADI

İtiraz Öncesi TEBAD Notu

İtiraz Sonrası TEBAD Notu

 

132501084

Medet ARMAĞAN

 

-3

 

3

 

Karar Sayısı 2014/120 Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Yaşar Ali SULAK’ın, 24 Mart 2014 tarihinde Karabük’te düzenlenecek olan "Mobing ve Çalışan Güvenliği" konulu panele, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.03.2014 tarih ve 16631 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi Dr.Yaşar Ali SULAK’ın, 24 Mart 2014 tarihinde Karabük’te düzenlenecek olan "Mobing ve Çalışan Güvenliği" konulu panele, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.