12.03.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/101 Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mümtaz ERAKIN’ın, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında bilgi, görgü ve becerisini artırmak amacıyla, 1 (bir) ay süre ile görevlendirilmesi talebi ile ilgili, Personel Daire Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 3157 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mümtaz ERAKIN’ın, Fakültemiz Genel Cerrahi Anabilim Dalında bilgi, görgü ve becerisini artırmak amacıyla, 20 Mart 2014 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile, ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla görevlendirilmesinin Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin 27. Maddesi gereğince kabulüne ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/102 Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Tuba AKKUŞ’un, zorunlu dil eğitimi almak üzere; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda görevlendirilmesi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 11.03.2014 tarih ve 14874sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan İnceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Anatomi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Tuba AKKUŞ’un, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda zorunlu dil eğitimi almak üzere; 10 Mart 2014 – 15 Eylül 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/103 Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatma GÖKTÜRK’ün, zorunlu dil eğitimi almak üzere; Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda 10 Mart 2014 tarihinden itibaren 6 (altı) ay süre ile görevlendirilmesi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.03.2014 tarih ve 14143 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan İnceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Fatma GÖKTÜRK’ün, Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokulunda zorunlu dil eğitimi almak üzere; 10 Mart 2014 – 15 Eylül 2014 tarihleri arasında görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/104 Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Baykal TÜLEK’in, görev süresinin 15.03.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.03.2014 tarih ve 14186 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Baykal TÜLEK’in, 15.03.2014 tarihinde görev süresi dolacağından, Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin, 9. maddesi gereğince 15.03.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

 

Karar Sayısı 2014/105 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 04 – 07 Mayıs 2014 tarihleri arasında Roma/İtalya’da düzenlenecek olan "24. ESPN Kongresi’ne", bildiri sunumu yapmak üzere; 03 – 08 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.03.2014 tarih ve 13537-190 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hakan KARABAĞLI’nın, 04 – 07 Mayıs 2014 tarihleri arasında Roma/İtalya’da düzenlenecek olan "24. ESPN Kongresi’ne", bildiri sunumu yapmak üzere; 03 – 08 Mayıs 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/106 Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Asena AKDEMİR ve Doç.Dr.Yavuz SELVİ’nin, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı “Yüksek Lisans ve Doktora programına” destek vermek üzere görevlendirilmeleri talebi ile ilgili Sosyal Hizmet Bölüm Başkanlığının yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Asena AKDEMİR ve Doç.Dr.Yavuz SELVİ’nin, Sosyal Hizmet Anabilim Dalı “Yüksek Lisans ve Doktora programına” destek vermek üzere, görevlendirilmelerinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/107 Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU’nun, 17 Mart 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu– yevmiyeli (demiryolu) ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.03.2014 tarih ve 14291 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU’nun, 17 Mart 2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu– yevmiyeli (demiryolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/108 Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Tülün ÇORA’nın, 17 Mart 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu– yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.03.2014 tarih ve 14181 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Tülün ÇORA’nın, 17 Mart 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu (havayolu) – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/109 Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan ACAR’ın, 17 Mart 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 07.03.2014 tarih ve 14180 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hasan ACAR’ın, 17 Mart 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu– yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/110 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlileri Dr.Bülent ARAZAY ve Dr.Mehmet Koray BOLATKALE’nin, uzmanlık eğitimleri içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonlarını Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmaları talebi ile ilgili 05.03.2014 tarih ve 3884 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlileri Dr.Bülent ARAZAY ve Dr.Mehmet Koray BOLATKALE’nin, uzmanlık eğitimleri içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonlarını ek ödemelerinin kendi kurumlarınca karşılanması kaydıyla Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmalarının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/111 Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden 132501014 numaralı Büşra Nur EKİNCİ, 132501018 numaralı Fatma Sümeyye TEKELİ ve 132501024 numaralı Vesile METİN’in, III. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazları ile ilgili Başkoordinatörlüğün 12.03.2014 tarih ve 14970-39 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden, Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden 132501014 numaralı Büşra Nur EKİNCİ, 132501018 numaralı Fatma Sümeyye TEKELİ ve 132501024 numaralı Vesile METİN’in, III. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı değerlendirilmiş olup, sonucun aşağıdaki listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

DÖNEM-BÖLÜM

 

 CEVAP ANAHTARI

İTİRAZ SONUCU

Dönem I-Biyokimya Bölümü

B Kitapçığı

42.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

       

 

Karar Sayısı 2014/112 Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent ORAN’ın, 17 Mart 2014 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalının 12.03.2014 tarih ve 15120-54 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent ORAN’ın, 17 Mart 2014 tarihinde Ankara Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde düzenlenecek olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu– yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.