05.03.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/086 Fakültemiz 122501021 numaralı Dönem II Öğrencisi Ahmet ŞENOCAK’ın, 20 – 21 Şubat 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporu, raporlu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılması ve bu dönemde yapılan sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 24.02.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 122501021 numaralı Dönem II Öğrencisi Ahmet ŞENOCAK’ın, almış olduğu sağlık raporunun 19-20 Şubat 2014 tarihleri olduğu görüldüğünden raporun mazeretli devamsızlığına sayılmasına, ancak 3. Kurul Sonu Sınavı 21 Şubat 2014 tarihinde yapıldığından sınav hakkını kaybetmiş sayılmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/087 Fakültemiz Dönem II öğrencilerinden 092501106 numaralı Emil HASANOV’un, III. Kurul Sonu Sınav sonucuna ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 04.03.2014 tarih ve 12992-34 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem II Koordinatörlüğü’nün yazılarına istinaden, Fakültemiz Dönem II öğrencilerinden 092501106 numaralı Emil HASANOV’un, III. Kurul Sonu Sınav sonucuna itirazı yeniden değerlendirilmiş olup, sonucun aşağıdaki listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ANABİLİM DALI

 CEVAP ANAHTARI

İTİRAZ SONUCU

Anatomi

A Kitapçığı

6. Soru

İptal Edilmiştir.

 

A Kitapçığı

13. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

Tıbbi Biyokimya

A Kitapçığı

33. Soru

İptal Edilmiştir.

 

A Kitapçığı

36. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

Fizyoloji

A Kitapçığı

95. Soru

Maddi Hata Tespit Edilmemiştir.

 

Karar Sayısı 2014/088 Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Muhammed Murat ÇUBUKÇU’nun, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 03.03.2014 tarih ve 12850-224 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanlıkları’nın yazıları doğrultusunda tıpta uzmanlık tez savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr.Muhammed Murat ÇUBUKÇU’nun, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 13 Mart 2014 Perşembe günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı’nda yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamı’na teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Önder Murat ÖZERBİL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.

Asıl

Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.

Asıl

Doç.Dr.Ali SALLI

N.E.Üniv.Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.

Asıl

Prof.Dr.Hakan ŞENARAN

Ortopedi ve Travmatoloji AD.

Asıl

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları AD.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Sami KÜÇÜKŞEN

N.E.Üniv.Meram Tıp Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon AD.

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Alaaddin NAYMAN

Radyoloji AD.

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/089 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra ÖZTAŞYONAR’ın, Tıpta Uzmanlık Eğitim süresinin uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 28.02.2014 tarih ve 12284-207 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra ÖZTAŞYONAR’ın, mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için tamamlaması gereken uzmanlık tezini tamamlayamadığı tez jürisi tarafından tespit olunmuş ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’nin, 28. maddesi 6. bendi gereğince 3 (üç) yıl olan Tıpta Uzmanlık Eğitim süresine 6 (altı) ay eklenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/090 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa ARMUTLUKUYU’nun, Tıpta Uzmanlık Eğitim süresinin uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 28.02.2014 tarih ve 12283-206 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa ARMUTLUKUYU’nun, mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için tamamlaması gereken uzmanlık tezini tamamlayamadığı tez jürisi tarafından tespit olunmuş ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’nin, 28. maddesi 6. bendi gereğince 3 (üç) yıl olan Tıpta Uzmanlık Eğitim süresine 6 (altı) ay eklenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/091 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Lütfiye PARLAK’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu 10.03.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 19.02.2014 tarih ve 2985 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Lütfiye PARLAK’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla 10.03.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince kabulüne durumun ilgili anabilim dalına ve Konya Eğitim Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/092 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Selman PARLAK’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Nöroloji” rotasyonunu 10.03.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 19.02.2014 tarih ve 2984 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Selman PARLAK’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 3 (üç) aylık “Nöroloji” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla 10.03.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince kabulüne durumun ilgili anabilim dalına ve Konya Eğitim Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/093 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Serdar GÖKTAŞ’ın, 07 Mart 2014 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 06 – 07 Mart 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 26.02.2014 tarih ve 11663-159 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Serdar GÖKTAŞ’ın, 07 Mart 2014 tarihinde İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 06 – 07 Mart 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/094 Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Behlül ALTUNKESER’in, 17 Mart 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 28.02.2014 tarih ve 12273-192 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Bülent Behlül ALTUNKESER’in, 17 Mart 2014 tarihinde Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Ankara) yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/095 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ’un, 24 Mart 2014 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma (havayolu) talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 12658-37 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ’un, 24 Mart 2014 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/096 Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN, 23 – 26 Nisan 2014 tarihleri arasında KKTC’de düzenlenecek olan “XI. Adli Bilimler Kongresi’ne”, yolluklu – yevmiyeli katılma (havayolu) talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 12849-222 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kamil Hakan DOĞAN’ın, 23 – 26 Nisan 2014 tarihleri arasında KKTC’de düzenlenecek olan “XI. Adli Bilimler Kongresi’ne”, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli (havayolu) olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/097 Fakültemiz Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Gonca KARA GEDİK’in, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’ne”, 16 – 17 Nisan 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 03.03.2014 tarih ve 12851-231 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Nükleer Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Gonca KARA GEDİK’in, 16 – 20 Nisan 2014 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan “26. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi’ne”, 16 – 17 Nisan 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/098 Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü’nün 2013 – 2014 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Döneminde ders vermek üzere Fakültemizden Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili 18.02.2014 tarih ve 299-8071 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 – 2014 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Döneminde söz konusu dersleri vermek üzere; görevlendirilen öğretim üyesi listesinin aşağıda belirtilmiş haliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN KODU

DERSİN ADI

 

ANABİLİM DALI

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

6713205

Cerrahi Hastalıkları II

 

Genel Cerrahi

Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul KAFALI

Opr.Dr.İlhan ECE

Opr.Dr.Serdar YORMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Yrd.Doç.Dr.Özlem Seçilmiş KERİMOĞLU

Kalp ve Damar Cerrahisi

Doç.Dr.Mehmet ÖÇ

Göğüs Cerrahisi

Yrd.Doç.Dr.Murat ÖNCEL

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları

Yrd.Doç.Dr.Çağdaş ELSÜRER

 

Göz Hastalıkları

Prof.Dr.Ümit KAMIŞ

Ortopedi ve Travmatoloji

Yrd.Doç.Dr.Ö.Faruk ERKOÇAK

 

Karar Sayısı 2014/099 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Eyüp AYDOĞAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 04.03.2014 tarih ve 12921-70 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü ve Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanlıklarının yazıları doğrultusunda tıpta uzmanlık tez savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr.Eyüp AYDOĞAN’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 12 Mart 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamı’na teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Jale Bengi ÇELİK

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Asıl

Doç.Dr.İnci KARA

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Asıl

Prof.Dr.Hülagü BARIŞKANER

Tıbbi Farmakoloji AD.

Asıl

Doç.Dr.Seza APİLİOĞULLARI

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Asıl

Doç.Dr.Bahar ÖÇ

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan ARUN

Anesteziyoloji ve Reanimasyon AD.

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Ahmet AVCI

Kardiyoloji AD.

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/100 Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 05.02.2014 tarihinde göreve başlayan Araştırma Görevlisi Emre EVİN’in, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamak üzere 39. Madde gereğince görevlendirilme talebi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalında Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında 05.02.2014 tarihinde göreve başlayan Araştırma Görevlisi Emre EVİN’in, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyokimya Programında Yüksek Lisans eğitimini tamamlamak üzere 39. Madde gereğince görevlendirilme talebinin uygun olmadığına karar verilmiştir.