26.02.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/071 Fakültemiz 122501044 numaralı Dönem II Öğrencisi Alim MİNİKSAR’ın, 20 – 21 Şubat 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporu, raporlu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılması ve bu dönemde yapılan sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 24.02.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 122501044 numaralı Dönem II Öğrencisi Alim MİNİKSAR’ın, 20 – 21 Şubat 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 18. Maddesi gereği kabulüne, raporlu olduğu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve bu dönemde yapılan 3.Kurul Sonu Sınav hakkının saklı tutulmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/072 Fakültemiz 052501066 numaralı Dönem II Öğrencisi Ghulam Mujtaba Nawabi’nin 20 – 21 Şubat 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporu, raporlu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılması ve bu dönemde yapılan sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 24.02.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 052501066 numaralı Dönem II Öğrencisi Ghulam Mujtaba Nawabi’nin 20 – 21 Şubat 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 18. Maddesi gereği kabulüne, raporlu olduğu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve bu dönemde yapılan 3.Kurul Sonu Sınav hakkının saklı tutulmasına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/073 Fakültemiz Dönem III öğrencilerinden 092501013 numaralı Merve GÜLÇİN’in, IV. Kurul Sonu sınav sonucuna ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 21.02.2014 tarih ve 10173 – 31 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem III Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem III öğrencilerinden 092501013 numaralı Merve GÜLÇİN’in, IV. Kurul Sonu sınav sonucuna ait itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ANABİLİM DALI

CEVAP ANAHTARI

İTİRAZ SONUCU

Üroloji

A Kitapçığı

99. soru

Soru iptal edilmiştir.

Tıbbi Biyokimya

A Kitapçığı

103 . soru

E şıkkı olarak düzeltilmiştir.

 

A Kitapçığı

104. soru

C şıkkı olarak düzeltilmiştir.

Tıp Eğitimi ve Bilişimi

A Kitapcığı

114. soru

Soru iptal edilmiştir.

 

Karar Sayısı 2014/074 Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden 132501008 numaralı Tuğbanur BAKAN’ın, Dönem I I. Kurul Sınav sonucuna itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 20.02.2014 tarih ve 9980 – 30 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem I öğrencilerinden 132501008 numaralı Tuğbanur BAKAN’ın, ilan edilen Dönem I, I. Kurul sınav sonucunun 90.03’ten 90.3 olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/075 Batterjee Medical Collegede (Cidde-Suudi Arabistan) öğrenim görmekte olan Muhammet ÖZMEN’in, “İç Hastalıkları” Stajını 01.12.2014 – 31.01.2015 tarihleri arasında Fakültemizde yapma talebi ile ilgili dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Betterjee Medical Collegede (Cidde-Suudi Arabistan) öğrenim görmekte olan Muhammet ÖZMEN’in, “İç Hastalıkları” stajını 01.12.2014 -31.01.2015 tarihleri arasında Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının uygun olduğuna ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/076 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Belgin KARAKAYA’nın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 19.02.2014 tarih ve 9585 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlıklarının yazıları doğrultusunda Tıpta Uzmanlık Tez Savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr.Belgin KARAKAYA’nın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 05 Mart 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Özlem ATA

İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Onur URAL

Enfeksiyon Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Rengin ELSÜRER AFŞAR

İç Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Gülperi ÇELİK

İç Hastalıkları

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Süleyman Hilmi İPEKÇİ

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Radyoloji

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/077 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Nilgün AVŞAR BENZER’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 24.02.2014 tarih ve 10831 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlıklarının yazıları doğrultusunda Tıpta Uzmanlık Tez Savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr.Nilgün AVŞAR BENZER’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 10 Mart 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Çetin ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Prof.Dr.Serdar GÖKTAŞ

Üroloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Setenay Arzu YILMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Doç.Dr.Kadir CEYLAN

Üroloji

Yedek

Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN

Genel Cerrahi

Yedek

 

Karar Sayısı 2014/078 Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Murat GÜL’ün, 01 Nisan – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile ABD – Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezinde eğitim almak üzere görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 24.02.2014 tarih ve 10835 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Üroloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Murat GÜL’ün, 01 Nisan – 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 3 (üç) ay süre ile ABD – Vanderbilt Üniversitesi Tıp Merkezinde “Nöroüroloji ve mesane tümörleri” konusunda bilgi, görgüsünü artırmak ve eğitim almak üzere, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. Maddesi gereğince, maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/079 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Asistanı Dr.Hilal UYGUR’un, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Nöroloji” rotasyonunu 01.03.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 14.02.2014 tarih ve 2747 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Psikiyatri Kliniği Asistanı Dr.Hilal UYGUR’un, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “Nöroloji” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla 01.03.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince kabulüne durumun ilgili anabilimi dalına ve Konya Eğitim Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/080 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Bahar ÖÇ’ün, 24 – 27 Nisan 2014 tarihleri arasında (Nice) Fransa’da düzenlenecek olan "63. ESCVS Kongresine", poster sunumu yapmak üzere; 23 – 27 Nisan 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 20.02.2014 tarih ve 9824 – 135 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Bahar ÖÇ’ün, 24 – 27 Nisan 2014 tarihleri arasında (Nice) Fransa’da düzenlenecek olan "63. ESCVS Kongresine" poster sunumu yapmak üzere; 23 – 27 Nisan 2014 tarihleri arasında, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/081 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Asistanı Dr.Merve ERDOĞAN’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu 01.03.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 13.02.2014 tarih ve 2668 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Asistanı Dr.Merve ERDOĞAN’ın, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla 01.03.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince kabulüne durumun ilgili anabilimi dalına ve Konya Eğitim Araştırma Hastanesine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/082 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Biyofizik Anabilim Dalında lisansüstü eğitim hakkı kazanan Sırma Başak YANARDAĞ’ın, atama teklifi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Biyofizik Anabilim Dalında lisansüstü eğitim hakkı kazanan Sırma Başak YANARDAĞ’ın, Biyofizik Anabilim Dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığından gelen atama tekliflerine istinaden, 2547 sayılı Kanunun Değişik 33. Maddesi gereğince araştırma görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğüne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/083 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ümit KAMIŞ’ın, 14 – 16 Mart 2014 tarihleri arasında TOD Çukurova Şubesi tarafından Adana’da düzenlenecek olan “TOD 11. Mart Sempozyumuna” konuşma yapmak üzere; yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 24.02.2014 tarih ve 10833 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ümit KAMIŞ’ın, 14 – 16 Mart 2014 tarihleri arasında TOD Çukurova Şubesi tarafından Adana’da düzenlenecek olan “TOD 11. Mart Sempozyumuna” konuşma yapmak üzere; yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/084 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şansal GEDİK’in, 14 – 16 Mart 2014 tarihleri arasında TOD Çukurova Şubesi tarafından Adana’da düzenlenecek olan “TOD 11. Mart Sempozyumuna” konuşma yapmak üzere; 15 – 16 Mart 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 24.02.2014 tarih ve 10833 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Şansal GEDİK’in, 14 – 16 Mart 2014 tarihleri arasında TOD Çukurova Şubesi tarafından Adana’da düzenlenecek olan “TOD 11. Mart Sempozyumuna” konuşma yapmak üzere; 15 – 16 Mart 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/085 Üniversitemiz Teknoloji Geliştirme Bölgesi Teknokent-Teknoloji Hizmetleri A.Ş. nin Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mustafa KOPLAY’ın, TEKNOKENT bünyesinde danışmanlık hizmeti verebilmesi hususundaki istemi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra,Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mustafa KOPLAY’ın, “ Selçuk Üniversitesi Öğretim Elemanlarının Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Bünyesinde çalışmalarına ilişkin Uygulama Esasları Yönergesinin 4/d maddesince, Konya TEKNOKENT bünyesinde“ Misal Tarım Danışmanlık Mak. Medical İthalat İhracat San. Ve Tic. Ltd. Sti.”de 24 (yirmidört) ay süre ile her haftanın Pazartesi günü 8 (sekiz) saat süre ile; görevlendirilmesi uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.