19.02.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/068 Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Sarper YILMAZ’ın, 12.03.2014 tarihinde saat 13:30’da “Selçuklu Darüşşifalar ve Tıp-Tıp Tarihi İlişkisi Üzerine Değerlendirmeler” konulu konuşmayı yapmak üzere; yolluk ve yevmiyesi kurumumuzca karşılanmak kaydıyla görevli ve idari izinli olarak katılımının sağlanması hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Cumhuriyet Üniversitesi Rektörlüğü Tıp Fakültesi Dekanlığı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Sarper YILMAZ’ın, 12.03.2014 tarihinde saat 13:30’da “Selçuklu Darüşşifalar ve Tıp-Tıp Tarihi İlişkisi Üzerine Değerlendirmeler” konulu konuşmayı yapmak üzere; yolluk ve yevmiyesi kurumumuzca karşılanması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/069 Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Jale Bengi ÇELİK’in, 17 Şubat 2014 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.02.2014 tarih ve 9100 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Jale Bengi ÇELİK’in, 17 Şubat 2014 tarihinde İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/070 Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK’ın, 16-21 Mart 2014 tarihleri arasında Selanik Aristotales Üniversitesi Tıp Fakültesinde ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programına giderlerin ERASMUS tarafından ödenmesi kaydıyla görevli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 18.02.2014 tarih ve 9221 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK’ın, 16-21 Mart 2014 tarihleri arasında Selanik Aristotales Üniversitesi Tıp Fakültesinde ERASMUS Öğretim Üyesi Değişim Programına giderlerin ERASMUS tarafından ödenmesi kaydıyla görevli ve idari izinli olarak katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.