12.02.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

 

Karar Sayısı 2014/063 Fakültemiz 062501026 numaralı Dönem VI öğrencisi Muhammed Bahaeddin BAŞER’in, İç Hastalıkları staj notu değişiliği ile ilgili Başkoordinatörlüğün 10.02.2014 tarih ve 6555 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz 062501026 numaralı Dönem VI öğrencisi Muhammed Bahaeddin BAŞER’in, 01 Kasım – 31 Aralık 2013 tarihleri arasında İç Hastalıkları staj notunun sisteme sehven 50 olarak girilmiş olup staj notunun 80 olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna ve durumun Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

Karar Sayısı 2014/064 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Belgin KARAKAYA’nın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 6734 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Belgin KARAKAYA’nın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi 3. bendi gereği; Doç.Dr.Özlem ATA (S.Ü. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Bşk.), Yrd.Doç.Dr.Gülperi ÇELİK (S.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD. Öğretim Üyesi) ve Yrd.Doç.Dr.Süleyman Hilmi İPEKÇİ (S.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları AD.Öğretim Üyesi)’den oluşmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/065 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hülagü KAPTAN’ın görev süresinin 25.02.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle, görev süresinin uzatılması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.02.2014 tarih ve 6543 – 110 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr.Hülagü KAPTAN’ın, 25.02.2014 tarihinde görev süresi dolacağından Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin, 9. maddesi gereğince 25.02.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/066 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Fatma SELEK DEMİREL’in, 01 Mart 2014 tarihinden itibaren uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesinin 04.02.2014 tarih ve 001998 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Fatma SELEK DEMİREL’in, 01 Mart 2014 tarihinden itibaren uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/067 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ayten ALTINBAŞ’ın, 11 Mart 2014 tarihinde Fakültemizde “Tıbbiyelilerin Özgürlük Mücadelesi ve 14 Mart Tıp Bayramı” isimli programda konuşmacı olarak yolluk ve yevmiyesi Fakültemizden karşılanması hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ayten ALTINBAŞ’ın, 11 Mart 2014 tarihinde Fakültemizde “Tıbbiyelilerin Özgürlük Mücadelesi ve 14 Mart Tıp Bayramı” isimli programda konuşmacı olarak yolluk ve yevmiyesi Fakültemizden karşılanmasının uygun olduğuna ve durumun Rektörlük Makamına arzına ve Mali İşler Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.