05.02.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/056 “Hipertansiyona Her Yönden Yaklaşım” başlıklı kitabı ile ile ilgili Nöroloji Anabillim Dalı Başkanlığının 31.01.2014 tarih ve 4311 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji, Nöroloji, Kardiyoloji, Nefroloji, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Romatoloji, Aile Hakimliği Anabilim ve Bilim Dalları ile işbirliği içinde çalışılarak tamamlanan “Hipertansiyona Her Yönden Yaklaşım” başlıklı kitabın Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayını olarak yayınlanmasının uygun olduğuna Rektörlük imkanlarıyla 1000 (bin) adet basılmasına ve durumun S.Ü.Kütüphane ve Dökümünatasyon Dairesi Yayın Kuruluna ve Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/057 Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Metin KOCACAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.02.2014 tarih ve 4813 – 23 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Metin KOCACAN’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi 3. bendi gereği; Prof.Dr.Ender ERDOĞAN (S.Ü. Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD. Bşk.), Prof.Dr.Tahsin Murad AKTAN (N.E.Ü.Meram Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD. Öğretim Üyesi) ve Prof.Dr.Sabiha Serpil KALKAN (N.E:Ü. Meram Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji AD.Öğretim Üyesi)’dan oluşmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/058 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa ARMUTLUKUYU’nun, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.02.2014 tarih ve 125 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mustafa ARMUTLUKUYU’nun, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi 3. bendi gereği; Prof.Dr.Kamile MARAKOĞLU (S.Ü. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. Bşk.), Doç.Dr.Ruhuşen KUTLU (N.E.Ü.Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. Öğretim Üyesi) ve Uzm.Dr.Fatma GÖKŞİN CİHAN (Konya Eğt.ve Arşt.Hast.Aile Hekimliği AD. Başasistanı)’dan oluşmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/059 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 26.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımında Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Öğretim Görevlisi kadrosuna (Radyasyon Onkolojisi Uzmanı olmak ) müracaat eden Dr.Çağdaş YAVAŞ, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ gereği Ön Değerlendirmeden ve Giriş Sınavından başarılı olduğundan ilgilinin Öğretim Görevlisi olarak ataması görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalına ilan edilen 1 (bir) Öğretim Görevlisi kadrosuna (Radyayon Onkolojisi Uzmanı olmak) müracaat eden Dr.Çağdaş YAVAŞ’ın, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 31.maddesince 2 (iki) yıl süre ile Öğretim Görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/060 Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, Amerika Birleşik Devletleri Colifornia San Diego Universıtyde Üroloji konularında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 16 Haziran – 16 Ağustos 2014 tarihleri arasında 2 (iki) ay süre ile görevlendirilme isteği ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.02.2014 tarih ve 100 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Kadir CEYLAN’ın, Amerika Birleşik Devletleri Colifornia San Diego Universıtyde Üroloji konularında araştırma ve incelemelerde bulunmak üzere, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 39. maddesi uyarınca Yurtdışında Görevlendirilecek Öğretim Üyelerinin Yüksek Öğretim Kurulu Tarafından Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar Çerçevesinde 16 Haziran – 16 Ağustos2014 tarihleri arasında 2 (iki) ay süre ile maaşlı, ek ödemeli, yolluksuz – yevmiyesiz olarak görevlendirilmesinin uygun olduğuna ve kararın Rektörlük Makamının arzına oybirliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/061 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Murat ARAZ’ın, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 05.02.2014 tarih ve 126 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlıklarının yazıları doğrultusunda Tıpta Uzmanlık Tez Savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr.Murat ARAZ’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğinin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 06 Mart 2014 Perşembe günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamına teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

ASIL/YEDEK

Doç.Dr.Özlem ATA

 

İç Hastalıkları

Asıl

Prof.Dr.Başak OYAN ULUÇ

Yeditepe Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (yolluklu – yevmiyeli)

Asıl

Prof.Dr.İbrahim BARIŞTA

Hacettepe Üniv.Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (yolluklu – yevmiyeli)

Asıl

Doç.Dr.Mustafa ERMAN

Hacettepe Üniv. Tıp Fakültesi İç Hastalıkları (yolluklu – yevmiyeli)

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

 

Tıbbi Patoloji

Asıl

Prof.Dr.Süleyman TÜRK

 

İç Hastalıkları

Yedek

Doç.Dr.Mehmet DAĞLI

 

İç Hastalıkları

Yedek

Karar Sayısı 2014/062 Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK’ın, 02 – 05 Nisan 2014 tarihleri arasında (Cape Town) Güney Afrika’da düzenlenecek olan “16th International Congress of Infectious Disase Kongresi’ne” 31 Mart – 05 Nisan 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 04.02.2014 tarih ve 5083 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Duygu FINDIK’ın, 02 – 05 Nisan 2014 tarihleri arasında (Cape Town) Güney Afrika’da düzenlenecek olan “16th International Congress of Infectious Disase Kongresi’ne”, sunum yapmak üzere 31 Mart – 05 Nisan 2014 tarihleri arasında yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.