29.01.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/044 Fakültemiz 132501065 numaralı Dönem I Öğrencisi Sevinç DAĞDELEN’in, 13-16 Ocak 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporu, raporlu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılması ve dönemde yapılan sınav hakkının saklı kalması talebi ile ilgili 24.01.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501065 numaralı Dönem I Öğrencisi Sevinç DAĞDELEN’in, 13-16 Ocak 2014 tarihlerinde almış olduğu istirahat raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin Mazeretler başlıklı 18. Maddesi gereği, raporu yataklı tedavi kurumlarından alınmadığından dolayı, raporlu olduğu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılmasının uygun bulunmadığına ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşlerine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/045 Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hakan ŞENARAN’ın, 30 Nisan – 03 Mayıs 2014 tarihleri arasında Amerika’da düzenlenecek olan “Kuzey Amerika Pediatrik Ortopedi Derneği Yıllık Toplantısına” yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.01.2014 tarih ve 3220 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hakan ŞENARAN’ın, 30 Nisan – 03 Mayıs 2014 tarihleri arasında Amerika’da düzenlenecek olan “Kuzey Amerika Pediatrik Ortopedi Derneği Yıllık Toplantısına”, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/046 Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hülagü KAPTAN’ın, 05-07 Mart 2014 tarihleri arasında Havana/Küba’da düzenlenecek olan “4th International Scientific Confereance” adlı programa konuşmacı olarak 03 – 09 Mart 2014 tarihleri arasında, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 23.01.2014 tarih ve 2223 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Hülagü KAPTAN’ın, 05-07 Mart 2014 tarihleri arasında Havana/Küba’da düzenlenecek olan “4th International Scientific Confereance” adlı programa konuşmacı olarak 03 – 09 Mart 2014 tarihleri arasında, yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli olarak katılması uygun görülmüş olup, kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/047 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ümit KAMIŞ’ın, 17 Şubat 2014 tarihinde Balıkesir Üniversitesinde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu (Konya-İstanbul arası havayolu, İstanbul-Balıkesir arası denizyolu-karayolu) – yevmiyeli ve idari izinli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 23.01.2014 tarih ve 2035 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Ümit KAMIŞ’ın, 17 Şubat 2014 tarihinde Balıkesir Üniversitesinde yapılacak olan doçentlik sözlü sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu (Konya-İstanbul arası havayolu, İstanbul-Balıkesir arası denizyolu-karayolu) – yevmiyeli ve idari izinli katılması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamının arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/048 Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU’nun, 03 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu (demiryolu) – yevmiyeli ve idari izinli katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 28.01.2014 tarih ve 3209 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Funda LEVENDOĞLU’nun, 03 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu (demiryolu) – yevmiyeli ve idari izinli katılması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamının arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/049 Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca ders vermek üzere öğretim elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili Personel Daire Başkanlığı’nın 24.01.2014 tarih ve 776 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesinde 2547 sayılı Kanunun 40/a maddesi uyarınca Nöroloji dersi vermek üzere Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Recep AYGÜL’ün görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/050 Selçuk Üniversitesi Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğünün, 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar döneminde ders vermek üzere Fakültemizden Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili 16.01.2014 tarih ve 246 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013-2014 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Döneminde söz konusu dersi vermek üzere; aşağıdaki Öğretim Üyesinin görevlendirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

BÖLÜMÜ

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Tıbbi Biyokimya

Hemşirelik

Yrd.Doç.Dr.Esma MENEVŞE

 

Karar Sayısı 2014/051 Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı uzmanlık öğrencileri Dt.Onur ÖZTÜRK, Dt.Ayşe MENZEK ve Dt.Gizem YURTTADUR’un, 03-17 Şubat 2014 tarihleri arasında; Dt.Mehmet Emre YILMAZ, Dt.Ayşen EKER ve Mücahid YILDIRIM’ın ise, 17 Şubat-03 Mart 2014 tarihleri arasında, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 15 (onbeş) günlük “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları” rotasyonunu Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın 10.01.2014 tarih ve 280 – 53 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı uzmanlık öğrencileri Dt.Onur ÖZTÜRK, Dt.Ayşe MENZEK ve Dt.Gizem YURTTADUR’un, 03-17 Şubat 2014 tarihleri arasında; Dt.Mehmet Emre YILMAZ, Dt.Ayşen EKER ve Mücahid YILDIRIM’ın ise, 17 Şubat-03 Mart 2014 tarihleri arasında, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 15 (onbeş) günlük “Kulak Burun Boğaz Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/052 Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Pınar YÜCEESEN’in, 01 Şubat-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Dekanlığının 17.01.2014 tarih ve 487 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Pınar YÜCEESEN’in, 01 Şubat-31 Mayıs 2014 tarihleri arasında, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 4 (dört) aylık “İç Hastalıkları” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 27. maddesi gereğince uygun olduğuna ve durumun kendi kurumuna bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/053 Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Metin KOCACAN’ın, uzmanlık eğitimi tez savunma jürilerinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 28.01.2014 tarih ve 20 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Metin KOCACAN’ın tezi incelenmiş olup; tez içeriğinin yetersiz olduğuna, düzenlenmek üzere Anabilim Dalı Başkanlığına iade edilmesine ve gerekli düzenlemeler tamamlandıktan sonra, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. Maddenin 3. Bendi gereğince tez jürilerinin belirlenmesi teklifinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/054 Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Ahmet Kağan KARABULUT, Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Zeliha FAZLIOĞULLARI ve Araştırma Görevlisi Dr.Cihat GÜN’ün, 20-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “Anatomi Günleri 2014’e” yolluklu (havayolu) – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 28.01.2014 tarih ve 19 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof.Dr.Ahmet Kağan KARABULUT, Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN, Yrd.Doç.Dr.Zeliha FAZLIOĞULLARI ve Araştırma Görevlisi Dr.Cihat GÜN’ün, 20-23 Şubat 2014 tarihleri arasında Erzurum’da düzenlenecek olan “Anatomi Günleri 2014’e” yolluklu (havayolu) – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/055 Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra ÖZTAŞYONAR’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin tespit edilmesi talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 29.01.2014 tarih ve 3586-104 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Aile Hekimliği Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Esra ÖZTAŞYONAR’ın, Uzmanlık Eğitimi Tez Jürisinin (3 kişilik) Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin 28. maddesi 3. bendi gereği; Doç.Dr.Kamile MARAKOĞLU (S.Ü. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. Bşk.), Doç.Dr.Ruhuşen KUTLU (N.E.Ü.Meram Tıp Fakültesi Aile Hekimliği AD. Öğretim Üyesi) ve Uzm.Dr.Fatma GÖKŞİN CİHAN (Konya Eğt.ve Arşt.Hast.Aile Hekimliği AD. Başasistanı)’dan oluşmasına ve durumun Anabilim Dalı Başkanlığına bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.