22.01.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/025 Fakültemiz Dönem VI Öğrencilerinden 072501007 numaralı Şaban MİLA’nın 2 (iki) aylık İç Hastalıkları stajını Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapma talebi ile ilgili 13.01.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü..

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dönem VI Öğrencilerinden 072501007 numaralı Şaban MİLA’nın 2 (iki) aylık İç Hastalıkları stajını 01 Mart – 30 Nisan 2014 tarihleri arasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapmasının uygun olmadığına ve kararın gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy çokluğuyla (üyelerden Doç.Dr. Kadir CEYLAN Şaban MİLA’nın hayatını etkileyebileceği gerekçesiyle karara şerh düşmüş uygun olacağı yönde oy kullanmıştır.) karar verildi.

Karar Sayısı 2014/026 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlığının Araştırma Görevlisi Dr.Berat Berrin GENÇOĞLU BAKBAK’ın daha önce 2014/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 29 Ocak 2014 tarihinde yapılmasına karar verilen uzmanlık eğitimi bitirme sınav tarihinin 13 Şubat 2014 olarak değiştirilmesi talebi ile ilgili 17 Ocak 2014 tarih ve 1128 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Anabilim Dalı Başkanlığının talebine istinaden Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Berat Berrin GENÇOĞLU BAKBAK’ın, uzmanlık eğitimi bitirme sınav tarihinin 13 Şubat 2014 olarak değiştirilmesine, jüri üyelerinin 2014/21 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile tespit edilen kişilerden oluşmasına, durumun Anabilim Dalı Başkanlığına ve jüri üyelerine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/027 Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mecit SÜERDEM’in 27.01.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma (demiryolu) talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 14.01.2014 tarih ve 60 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Mecit SÜERDEM’in, 27.01.2014 tarihinde Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’de yapılacak olan doçentlik sınavına yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının (demiryolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/028 Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Recep AYGÜL’ün, 07 Şubat 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma (demiryolu) talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 13.01.2014 tarih ve 61 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Recep AYGÜL’ün, 07 Şubat 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının (demiryolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/029 Üniversitemiz Akşehir Kadir Yallgöz Sağlık Yüksekokulu Müdürlüğü’nün Beslenme ve Diyetetik Bölümünde okutulacak dersler için Fakültemizden öğretim elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili 07 Ocak 2014 tarih ve 22 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013/2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Üniversitemiz Akşehir Kadir Yallagöz Sağlık Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümünde talep edilen dersleri vermek üzere listede yer alan öğretim elemanlırının görevlendirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Bölüm Adı

Dersin Adı

Görevlendirilen Öğretim Elemanı

Beslenme ve Diyetetik

Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Öğrt.Görv.Dr.Dudu ERKOÇ KAYA

Beslenme ve Diyetetik

Anatomi

Doç.Dr.Nadire ÜNVER DOĞAN

Yrd.Doç.Dr.Zeliha FAZLIOĞULLARI

 

Karar Sayısı 2014/030 Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun, 2013-2014 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde ders vermek üzere Fakültemizden Öğretim Elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili 06.02.2014 tarih ve 28 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 – 2014 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Dönemi’nde söz konusu dersleri vermek üzere; görevlendirilen öğretim üyesi listesinin aşağıda düzenlenmiş haliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

 

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Fizyoloji

Prof.Dr.A.Kasım BALTACI

Prof.Dr.Nilsel OKUDAN

Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ

Yrd.Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI

Klinik Biyokimya

Prof.Dr.Ali ÜNLÜ

Uzm.Dr.Abdullah SİVRİKAYA

Mikrobiyolojik Moleküler Tanı Yöntem

Doç.Dr.Uğur ARSLAN

Radyasyon Güv. ve Radyasyon Korunma

Yrd.Doç.Dr.Güler YAVAŞ

 

Radyolojik Anatomi

Radyoloji Fiziği

Tıbbi Görüntüleme II

Tıbbi Görüntüleme IV

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Yrd.Doç.Dr.Seda ÖZBEK

Doç.Dr.Osman TEMİZÖZ

Yrd.Doç.Dr.Ali Sami KIVRAK

Nükleer Tıp

Doç.Dr.Gonca KARA GEDİK

 

Anestezik Farmakoloji

Anestezi Uygulama II

Anestezi Cihazı ve Ekipmanlar

Klinik Anestezi II

Reanimasyon II

Prof.Dr.Jale Bengi ÇELİK

Prof.Dr.Ateş DUMAN

Doç.Dr.İnci KARA

Doç.Dr.Bahar ÖÇ

Doç.Dr.Seza APİLİOĞULLARI

Yrd.Doç.Dr.Oğuzhan ARUN

Yrd.Doç.Dr.İbrahim ÖZKAN ÖNAL

Acil Hasta Bakımı II

Öğr.Gör.Dr.Hasan KARA

İleri Yaşam Desteği

Doç.Dr.Ayşegül BAYIR

Ameliyathane Hizmetleri

Dr.İlhan ECE

 

Vestibüler Sistemde Yapı ve İşlev

İşitme ve Ölçümü II

İşitme Kayıpları

 

Doç.Dr.Bahar ÇOLPAN

 

 

 

Karar Sayısı 2014/031 Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı’nın 2013-2014 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders vermek üzere Fakültemizden öğretim elemanı görevlendirilmesi talebi ile ilgili 08.01.2014 tarih ve 122 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 – 2014 Eğitim/Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında söz konusu dersleri vermek üzere; görevlendirilen öğretim üyesi listesinin aşağıda düzenlenmiş haliyle kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

DERSİN ADI

 

GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ

Histoloji ve Embriyoloji

Prof.Dr.Ender ERDOĞAN

Uzm.Dr.Nejat ÜNLÜKAL

Uzm.Dr.Mustafa YILMAZ

 

Genel Fizyoloji

Prof.Dr.A.Kasım BALTACI

Prof.Dr.Rasim MOĞULKOÇ

Prof.Dr.Nilsel OKUDAN

Yrd.Doç.Dr.Muaz BELVİRANLI

 

Karar Sayısı 2014/032 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı El Cerrahisi Bilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Muhammed Nebil SELİMOĞLU’nun 01 Şubat – 31 Mart 2014 tarihleri arasında İzmir EMOT Hastanesi’nde eğitim alma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 21.01.2014 tarih ve 1448 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra;Uzm.Dr.Muhammed Nebil SELİMOĞLU’nun talebinin, İzmir EMOT Hastanesi söz konusu hastane Tıpta Uzmanlık Kurulunca eğitim vermeye yetkili kılınan sağlık kurulu olmadığından uygun olmadığına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/33 Fakültemiz Halk Sağlığı Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Yrd.Doç.Dr.Fatih KARA’nın görev süresinin 10.02.2014 tarihinde dolacak olması sebebiyle, görev süresinin uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 20.01.2014 tarih ve 903.99-88 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Yrd.Doç.Dr.Fatih KARA’nın 10.02.2014 tarihinde görev süresi dolacağından Öğretim Üyeliği Kadrosuna Başvuru ile ilgili Atanma ve Yükseltme Ölçütleri Uygulama Esasları gereğince son atama tarihinden bugüne kadar olan bilimsel çalışmaları incelenmiş ve asgari puanı almış olduğu anlaşıldığından, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin, 9. maddesi gereğince 10.02.2014 tarihinden itibaren 3 (üç) yıl süre ile uzatılması uygun görülmüş olup; Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/034 Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı’na ilan edilen 1 (bir) Yardımcı Doçent kadrosuna (Biyokimya alanında Tıpta Uzmanlığı ve Doktorası bulunmak.) müracaat eden Uzm.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, bilimsel çalışmaları ile ilgili jüri üyeleri: Prof. Dr. Ali ÜNLÜ (Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Bşk.) Prof.Dr.Lülüfer TAMER GÜMÜŞ ( Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Öğretim Üyesi.), Doç.Dr.Necati MUŞLU (Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyokimya AD. Öğretim Üyesi)’dan gelen ilmi raporları okundu ve Uzm.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, her üç jürisinden gelen raporlarının olumlu olduğu görüldü.

Jüri üyelerinden gelen raporlara istinaden Uzm.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölümü, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 8. maddesi gereğince, 2 (iki) yıl süreyle atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/035 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK’ün, 28 Ocak 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan yeterlilik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 21.01.2014 tarih ve 1636 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Kayhan ÖZTÜRK’ün, 28 Ocak 2014 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapılacak olan yeterlilik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının (demiryolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/036 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Tuba AKKUŞ’un, atama teklifi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Tuba AKKUŞ’un Anatomi Anabilim Dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’ndan gelen atama tekliflerine istinaden 2547 sayılı Kanun’un Değişik 33. Maddesi gereğince araştırma görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/037 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Biyofizik Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Emel TAŞ’ın, atama teklifi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Biyofizik Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Emel TAŞ’ın, Biyofizik Anabilim Dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’ndan gelen atama tekliflerine istinaden 2547 sayılı Kanun’un Değişik 33. Maddesi gereğince araştırma görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/038 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Merve SOLMAZ’ın, atama teklifi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Merve SOLMAZ’ın, Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’ndan gelen atama tekliflerine istinaden 2547 sayılı Kanun’un Değişik 33. Maddesi gereğince araştırma görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/039 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Tuğba SEZER’in, atama teklifi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Tuğba SEZER’in, Fizyoloji Anabilim Dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’ndan gelen atama tekliflerine istinaden 2547 sayılı Kanun’un Değişik 33. Maddesi gereğince araştırma görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/040 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Derviş TAŞDELEN’in, atama teklifi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Derviş TAŞDELENin, Fizyoloji Anabilim Dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’ndan gelen atama tekliflerine istinaden 2547 sayılı Kanun’un Değişik 33. Maddesi gereğince araştırma görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/041 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Fatma GÖKTÜRK’ün, atama teklifi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Fatma GÖKTÜRK’ün, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’ndan gelen atama tekliflerine istinaden 2547 sayılı Kanun’un Değişik 33. Maddesi gereğince araştırma görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/042 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Emre EVİN’in, atama teklifi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2013 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Emre EVİN’in, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’ndan gelen atama tekliflerine istinaden 2547 sayılı Kanun’un Değişik 33. Maddesi gereğince araştırma görevlisi olarak atanmasının uygun olduğuna ve Kararın Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2013/043 Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Cevdet ALTINYAZAR’ın, 27 Ocak 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’de (Gaziantep) düzenlenecek doçentlik sınavına jüri üyesi olarak 27-28 Ocak 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli katılma isteği ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 14.01.2014 tarih ve 58 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.H.Cevdet ALTINYAZAR’ın, 27 Ocak 2014 tarihinde Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi’de (Gaziantep) düzenlenecek doçentlik sınavına jüri üyesi olarak 27-28 Ocak 2014 tarihlerinde tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli (havayolu) ve idari izinli katılması uygun görülmüş olup; kararın Rektörlük Makamının arzına oy birliği ile karar verildi.