15.01.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/014 Fakültemiz 132501158 numaralı Dönem I Öğrencisi Fatımah Mostafa ALI’nin, 08-23 Ocak 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında kırık tedavisi sonrası muayene olduğunu gösterir sağlık raporunun mazeretli devamsızlığına sayılmasını konu alan 07.01.2014 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz 132501158 numaralı Dönem I Öğrencisi Fatımah Mostafa ALI’nin, 08-23 Ocak 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalında kırık tedavisi sonrası muayene olduğunu gösterir sağlık raporunun Selçuk Üniversitesi Eğitim/Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Mazeretler başlıklı 15. Maddesi gereği kabulüne ve raporlu olduğu günlerin mazeretli devamsızlığına sayılmasına ve durumun öğrenciye tebliğ edilmek üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/015 2012 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Kemal YÜCE’nin, görev süresinin uzatılması hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; 2012 Yılı Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı kapsamında Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı’nda lisansüstü eğitim hakkı kazanan Kemal YÜCE’nin, Fizyoloji Anabilim Dalı ve Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’ndan gelen görev süresinin uzatılmasına istinaden 2547 sayılı Kanun’un Değişik 33. Maddesi gereğince görev süresinin 07.02.2014 tarihinden itibaren 1 (bir) yıl uzatılmasının uygun olduğuna ve Kararın Selçuk Üniversitesi ÖYP Kurum Koordinatörlüğü’ne bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/016 Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın, Periodontoloji Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Safiye KARADENİZ’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Acil Tıp” rotasyonunu 03-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında yapması talebi ile ilgili 06.01.2014 tarih ve 280-15 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı’nın, Periodontoloji Anabilim Dalı uzmanlık öğrencisi Dt.Safiye KARADENİZ’in, uzmanlık eğitimi içerisinde yer alan 1 (bir) aylık “Acil Tıp” rotasyonunu ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla 03-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Fakültemiz Acil Tıp Anabilim Dalında yapması Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliğinin 27. maddesi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/017 Öğretim Üyesi alımına ilişkin 15.12.2013 tarih ve 28852 sayılı Resmi Gazetede ve 16.12.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayınlanan, Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna başvuran Uzm.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, jüri üyelerinin tespit edilmesi hususu görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı Yardımcı Doçent kadrosuna (Biyokimya alanında Tıpta Uzmanlığı ve Doktorası bulunmak.) atanmak üzere, müracaat eden Uzm.Dr.Sedat ABUŞOĞLU’nun, dosyasını inceleyecek jüri üyelerinin Prof.Dr.Ali ÜNLÜ (S.Ü.Tıp Fak.Tıbbi Biyokimya AD.Bşk.), Prof.Dr.Lülüfer TAMER GÜMÜŞ (Mersin Üniv.Tıp Fak.Tıbbi Biyokimya AD.Öğr.Üyesi) ve Doç.Dr.Necati MUŞLU (Mersin Üniv.Tıp Fak.Tıbbi Biyokimya AD.Öğr.Üyesi) ‘nden oluşmasına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/018 Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Zekeriya TOSUN’un, 31 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 09.01.2014 tarih ve 36 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Zekeriya TOSUN’un, 31 Ocak 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/019 Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nilsel OKUDAN’ın, 20 Ocak 2014 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 20-21 Ocak 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 08.01.2014 tarih ve 07 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Fizyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Nilsel OKUDAN’ın, 20 Ocak 2014 tarihinde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 20-21 Ocak 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/020 Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Köksal YUCA’nın, 17 Şubat 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 16-17 Şubat 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının 10.01.2014 tarih ve 41 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Köksal YUCA’nın, 17 Şubat 2014 tarihinde İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinde yapılacak olan doçentlik sınavına asıl jüri üyesi olarak 16-17 Şubat 2014 tarihlerinde yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli katılmasının (havayolu) uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/021 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Berat Berrin GENÇOĞLU BAKBAK’ın, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığının, 14.01.2014 tarih ve 59 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanlıkları’nın yazıları doğrultusunda tıpta uzmanlık tez savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr.Berat Berrin GENÇOĞLU BAKBAK’ın, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 29 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalında yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamı’na teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Çetin ÇELİK

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Aybike PEKİN

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Özlem SEÇİLMİŞ KERİMOĞLU

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Setenay Arzu YILMAZ

Kadın Hastalıkları ve Doğum

Asıl

Doç.Dr.Kadir CEYLAN

Üroloji

Asıl

Doç.Dr.Hüsnü ALPTEKİN

Genel Cerrahi

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Pınar KARABAĞLI

Tıbbi Patoloji

Yedek

Karar Sayısı 2014/022 Fakültemiz Dönem III öğrencilerinden 112501098 numaralı Zeliha YAZAR’ın, III. Kurul Sonu sınav sonucuna ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 14.01.2014 tarih ve 10 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem III Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem III öğrencilerinden 112501098 numaralı Zeliha YAZAR’ın, III. Kurul Sonu sınav sonucuna ait itirazı değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Öğrenci No

 

Adı ve Soyadı

 

İtiraz Öncesi TEBAD Pratik Notu

İtiraz Sonrası TEBAD Pratik Notu

İtiraz Sonrası Toplam Sonucu

112501098

Zeliha YAZAR

0

 

2

62,4

 

Karar Sayısı 2014/023 Fakültemiz Dönem II öğrencilerinden 122501098 numaralı Emine DİNÇ ve 122501085 numaralı Hansa BOZYEL’in, II. Kurul Sonu Sınavı pratik sonuçlarına ait itirazları ile ilgili Başkoordinatörlüğün 14.01.2014 tarih ve 11 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem II Koordinatörlüğünün yazılarına istinaden Fakültemiz Dönem II öğrencilerinden 122501098 numaralı Emine DİNÇ ve 122501085 numaralı Hansa BOZYEL’in, II. Kurul Sonu Sınavı pratik sonuçlarına ait itirazları değerlendirilmiş olup yeni sınav sonucunun aşağıda belirtilmiş listedeki şekliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

Öğrenci No

 

Adı ve Soyadı

 

İtiraz Öncesi Anatomi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Anatomi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Toplam Sonucu

122501085

Hansa BOZYEL

4

 

6

64,73

 

 

 

Öğrenci No

 

Adı ve Soyadı

 

İtiraz Öncesi Anatomi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Anatomi Pratik Notu

İtiraz Sonrası Toplam Sonucu

122501098

Emine DİNÇ

 

5

70,26

 

Karar Sayısı 2014/024 Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr.Hilmi Cevdet ALTINYAZAR’ın, 14.01.2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Meslek Yüksekokulu Programları Çalışma Grubu Toplantısı”’na yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılma talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 15.01.2014 tarih ve 59 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hilmi Cevdet ALTINYAZAR’ın, 14.01.2014 tarihinde Ankara’da düzenlenen “Meslek Yüksekokulu Programları Çalışma Grubu Toplantısı”’na yolluklu-yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oy birliği ile karar verildi.