08.01.2014 Tarihli Yönetim Kurulu Kararları

Karar Sayısı 2014/001 Fakültemiz Dönem VI öğrencilerinden 072501007 numaralı Şaban MİLA’nın, İç Hastalıkları stajını 01 Mart – 30 Nisan 2014 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapma talebi ile ilgili 20.12.2013 tarihli dilekçesi görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dönem VI öğrencilerinden 072501007 numaralı Şaban MİLA’nın, İç Hastalıkları stajını 01 Mart – 30 Nisan 2014 tarihleri arasında Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde yapma talebi uygun görülmemiş olup, gereği yapılmak üzere kararın Öğrenci İşlerine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/002 Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Demet ŞAHİN’in, Fakültemiz Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalında 2 (iki) ay süre ile eğitim alma talebi ile ilgili Mevlanan Üniversitesi İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı’nın 29.11.2013 tarihli yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 31.12.2013 tarih ve 825 sayılı yazısı doğrultusunda, Mevlana Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Demet ŞAHİN’in, ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla Fakültemiz Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalında 2 (iki) ay süre ile eğitim almasının Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 27. Maddesinin 3. bendi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/003 Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe Duran KARAGÜLMEZ’in uzmanlık eğitim içerisinde yer alan 4 (dört) aylık İç Hastalıkları rotasyonunu Fakültemizde yapma talebi ile ilgili Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin 27.12.2013 tarih ve 19575 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; İç Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı’nın 02.01.2014 tarih ve 03 sayılı yazısı doğrultusunda, Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Araştırma Görevlisi Dr.Ayşe DURAN KARAGÜLMEZ’in, uzmanlık eğitim içerisinde yer alan 4 (dört) aylık İç Hastalıkları rotasyonunu 10.01.2014 tarihinden itibaren Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalında yapmasının ek ödemesinin kendi kurumunca karşılanması kaydıyla Tıpta ve Diş Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği’nin 27. Maddesinin 3. Bendi gereğince kabulüne oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/004 Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hasan BEYHEKİM’in, Tıpta Uzmanlık Eğitim süresinin uzatılması talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 07.01.2014 tarih ve 26 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Hasan BEYHEKİM’in, mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için tamamlaması gereken uzmanlık tezini tamamlayamadığı tez jürisi tarafından tespit olunmuş ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’nin, 28. maddesi 6. bendi gereğince 4 (dört) yıl olan Tıpta Uzmanlık Eğitim süresine 6 (altı) ay eklenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/005 Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali TOPCU, Tıpta Uzmanlık Eğitim süresinin uzatılması talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 30.12.2014 tarih ve 1318 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz İç Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Ali TOPCU’nun, mezuniyetinin gerçekleşebilmesi için tamamlaması gereken uzmanlık tezini tamamlayamadığı tez jürisi tarafından tespit olunmuş ve Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliği’nin, 28. maddesi 6. bendi gereğince 4 (dört) yıl olan Tıpta Uzmanlık Eğitim süresine 6 (altı) ay eklenmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

Karar Sayısı 2014/006 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Necat İSLAMOĞLU’nun, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 06.01.2014 tarih ve 34 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları’nın yazıları doğrultusunda tıpta uzmanlık tez savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr.Necat İSLAMOĞLU’nun, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 13 Ocak 2014 Pazartesi günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamı’na teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Prof.Dr.Mehmet Emin SAKARYA

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Osman TEMİZÖZ

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Gonca KARA GEDİK

Nükleer Tıp

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ali Sami KIVRAK

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Ganime Dilek EMLİK

Radyoloji

Yedek

Yrd.Doç.Dr.Güler YAVAŞ

Radyasyon Onkolojisi

Yedek

Karar Sayısı 2014/007 Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr.Mahmut ÇELİK’in, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınav Jüri üyelerinin, tarihinin ve yerinin tespiti talebi ile ilgili Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın, 06.01.2014 tarih ve 35 sayılı yazısı görüşüldü.

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dahili Tıp Bilimleri Bölümü ve Radyoloji Anabilim Dalı Başkanlıkları’nın yazıları doğrultusunda tıpta uzmanlık tez savunmasını başarıyla geçtiği anlaşılan Araştırma Görevlisi Dr.Mahmut ÇELİK’in, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği’nin, 29. maddesinin (1) ve (2) bendi uyarınca, Uzmanlık Eğitimi Bitirme Sınavının 15 Ocak 2014 Çarşamba günü saat 10.00’da, S.Ü.Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı’nda yapılmasına, Jüri üyelerinin ise (asıl ve yedek) aşağıdaki listede yer alan öğretim üyelerinden oluşmasına, sınav sonuç tutanaklarının Dekanlık Makamı’na teslim edilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

 

ADI SOYADI

 

ANABİLİM DALI

 

Asıl/Yedek

Doç.Dr.Osman TEMİZÖZ

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Mustafa KOPLAY

Radyoloji

Asıl

Yrd.Doç.Dr.Ali Sami KIVRAK

Radyoloji

Asıl

Prof.Dr.AhmetYEŞİLDAĞ

Radyoloji

Asıl

Doç.Dr.Sema YILMAZ

İç Hastalıkları

Asıl

Doç.Dr.Demet KIREŞİ

Radyoloji

Yedek

Doç.Dr.Harun PERU

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

Yedek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Sayısı : 2014/008 Üniversitemiz Öğretim Elemanı alımına ilişkin, 26.12.2013 tarihinde Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Web sayfasında yayınlanan Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeli’ğin 9. maddesince Giriş Sınavı Jüri üyelerinin tespiti hususu görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Öğretim Elemanı alımı ile ilgili, Fakültemiz Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuran Uzm.Dr.Çağdaş YAVAŞ’ın, Giriş Sınav Juri üyelerinin Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmeli’ğin 9. maddesince, aşağıdaki tablodaki şekliyle oybirliği ile kabul edildi.

 

ÖNERİLEN JÜRİLER ARASINDAN GÖREVLENDİRİLEN ÖĞRETİM ÜYESİ İSİM LİSTESİ

 

RADYASYON ONKOLOJİSİ ANABİLİM DALI (ÖĞRETİM GÖREVLİSİ)

 

  • Prof.Dr.Bülent ORAN (Başkan)
  • Doç.Dr.Gonca KARA GEDİK (Asıl üye)
  • Doç.Dr.Mustafa KOPLAY (Asıl Üye)
  • Doç.Dr.Osman TEMİZÖZ (Yedek Üye)
  • Doç.Dr. Özlem ATA
  • Doç.Dr. Mehmet DAĞLI
  • Doç.Dr. Rengin ELSÜRER AFŞAR
  • Doç.Dr. Sema YILMAZ

 

 

Karar Sayısı 2014/009 Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Banu BOZKURT’un, 26-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Danimarka’da düzenlenecek olan “European Leadership Development Programme 2014 Innsbruckmodule’” adlı programa 25-28 Şubat 2014 tarihleri arasında BAP destekli katılma talebi ile ilgili Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın 06.01.2014 tarih ve 18 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra, Fakültemiz Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr.Banu BOZKURT’un, 26-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Danimarka’da düzenlenecek olan “European Leadership Development Programme 2014 Innsbruckmodule’” adlı programa 25-28 Şubat 2014 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi BAP Koordinatörlüğü tarafından desteklenen 12611559, 12601445, 12601446, 12601447, 12601448, 12601448 nolu, Yurtdışı Uluslar arası Atıf ve Yayın Projeleri kapsamında katılım ücretlerinin bu projelerden karşılanması suretiyle, yolluklu – yevmiyeli ve idari izinli olarak katılmasının uygun olduğuna ve Kararın Rektörlük Makamına arzına oybirliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/010 Fakültemiz Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığı’nın Dekanlığımız 3. Kat Toplantı Salonuna veya amfiye İbn-i Sina adının verilme talebini konu alan 02.01.2014 tarih ve 01 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Fakültemiz Dekanlık Bloğu (E Blok) 3. Katta bulunan Toplantı B Salonunun isminin İbn-i Sina Toplantı Salonu olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna oy birliği ile karar verildi.

 

Karar Sayısı 2014/011 Fakültemiz Dönem III öğrencilerinden 092501013 numaralı Merve GÜLÇİN’in, III. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 07.01.2014 tarih ve 02 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem III Koordinatörlüğü’nün yazılarına istinaden, Fakültemiz Dönem III öğrencilerinden 092501013 numaralı Merve GÜLÇİN’in, III. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı değerlendirilmiş olup, sonucun aşağıdaki listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ANABİLİM DALI

 

 CEVAP ANAHTARI

İTİRAZ SONUCU

Tıbbi Patoloji

B Kitapçığı

53.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları

B Kitapçığı

95.Soru

Maddi hata tespit edilmemiştir.

 

Karar Sayısı 2014/012 Fakültemiz Dönem II öğrencilerinden 092501106 numaralı Emil HASANOV’un, II. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı ile ilgili Başkoordinatörlüğün 07.01.2014 tarih ve 03 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem II Koordinatörlüğü’nün yazılarına istinaden, Fakültemiz Dönem II öğrencilerinden 092501106 numaralı Emil HASANOV’un, II. Kurul Sonu Sınavı cevap anahtarına ait itirazı değerlendirilmiş olup, sonucun aşağıdaki listede düzenlenmiş haliyle kabulüne ve duruman gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

ANABİLİM DALI

 

 CEVAP ANAHTARI

İTİRAZ SONUCU

Fizyoloji

B Kitapçığı

56.Soru

Soru İptal Edilmiştir.

       

 

Karar Sayısı 2014/013 Fakültemiz Dönem I öğrencilerinin II. Kurul Sınav sonucuna itirazları ile ilgili Başkoordinatörlüğün 07.01.2014 tarih ve 06 sayılı yazısı görüşüldü.

 

Yapılan inceleme ve görüşmelerden sonra; Başkoordinatörlüğün ve Dönem I Koordinatörlüğü’nün yazılarına istinaden, sınav sonuçlarının aşağıda yer aldığı haliyle kabulüne ve durumun gereği yapılmak üzere Öğrenci İşleri Birimine bildirilmesine oy birliği ile karar verildi.

 

Öğrenci No

Adı Soyadı

İlan edilen Toplam Sonuç

Düzenleme sonrası Toplam Sonuç

102501126

İtmir TEMJA

46,5

53

112501119

Hasan Mehmet HASSAN

48,5

77

112501123

Türkan CÖVDETOVA

50,5

56,5

112501124

Hoshvaght CUMULOV

52,5

58,3