Seçmeli Ders Kurulu

SEÇMELİ DERS KURULU
Kurul Görevi Adı ve Soyadı Görevi Bölümü
Kurul Başkanı Prof. Dr. Şükrü ARSLAN Öğretim Üyesi Çocuk Hast.
Üye Doç. Dr. Gülperi ÇELİK Öğretim Üyesi İç Hastalıkları
Üye Doç. Dr. H. Haldun EMİROĞLU Öğretim Üyesi Çocuk Hast.
Üye Doç. Dr. Esma MENEVŞE Öğretim Üyesi Tıbbi Biyokimya
Üye Doç.Dr. Bahattin Kerem AYDIN Öğretim Üyesi Ortopedi
Öğr.Temsilci Üye Onur KANLIOĞLU Öğrenci Dönem 4
Raportör: Hatice ÖZTÜRK Memur Baş Koordinatörl.
Sekreterya Birimi: Baş Koordinatörlük  Sekreterliği