Kanıta Dayalı Tıp Uygulamaları Kurulu

KANITA DAYALI TIP KURULU
Kurul Görevi Adı ve Soyadı Görevi Bölümü
Kurul Başkanı Doç.Dr.Bahar  ÖÇ Öğretim Üyesi Anestezi
Üye Prof.Dr. Emine İnci TUNCER Öğretim Üyesi Tıbbi Mikrobiyoloji
Üye Doç.Dr. Rengin ELSÜRER AFŞAR Öğretim Üyesi İç Hastalıkları
Üye Doç.Dr. İnci KARA Öğretim Üyesi Anestezi ve Rean.
Üye Prof. Dr. Banu BOZKURT Öğretim Üyesi Göz Hastalıkları
Üye Doç.Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR Öğretim Üyesi Enfeksiyon Hast.
Üye Yrd.Doç.Dr.Neriman AKDAM Öğretim Üyesi Biyoistatiktik
Üye Yrd.Doç.Dr. Kemal Macit HİSAR Öğretim Üyesi Halk Sağlığı
Öğr.Temsilci Üye Elif Hande KIZILTUNÇ Öğrenci Dönem 3
Raportör: Tuğçe KÜÇÜK Memur Baş Koordinatörl.
Sekreterya Birimi: Baş Koordinatörlük  Sekreterliği