İNME KLİNİK PROTOKOLÜ YAYIMLANDI

240
Türk Nöroloji Derneği -Beyin Damar Hastalıkları Bilimsel Çalışma Grubu, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği ve Sağlık Bakanlığı işbirliği ile, akut inmenin hastane öncesi ve sonrasını da kapsayacak şekilde hazırlanan “İnme Klinik Protokolü” yayımlanmıştır.
Nöroloji AD Başkanı Prof. Dr. Şerefnur Öztürk’ün de hazırlanmasına  katkıda bulunduğu rehber aşağıdaki linkten ulaşılabilir ve pdf olarak merkezlerinizde kullanılmak üzere indirilebilir. Ayrıntılı algoritmalar içeren bu güncel rehberin, inme yönetiminde yararlı olmasını diliyoruz.