Prof. Dr. Hasibe ARTAÇ tarafından yönetilen, Uz. Dr. Ayşe Nazlı SEÇKİN’in tezi “Clinical and Experimental Medicine” dergisinde yayınlanmıştır

285

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk İmmünoloji ve Allerji Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hasibe ARTAÇ tarafından yönetilen, Öğr. Gör. Dr. Hülya ÖZDEMİR ve Biyolog Ayça CEYLAN’ın yer aldığı Uz. Dr. Ayşe Nazlı SEÇKİN’in tezi “Age-related alterations of the CD19 complex and memory B cells in children with Down syndrome isimli çalışma “Clinical and Experimental Medicine” dergisinde yayınlanmıştır.

Down sendromlu hastalar hem bağışıklık sistemi bozuklukları hem de eşlik eden diğer hastalıklar nedeniyle tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarına yatkındırlar. Bu hastalardaki immün sistem bozukluğu ve özellikle B hücrelerinde meydana gelen değişiklikler tam aydınlatılamamıştır. Bu çalışmada Down sendromlu çocuklarda görülen immün yetmezliklerin patogenezinde CD19 kompleksi ve bellek B hücrelerin rolü araştırılmıştır. Bu çocuklar yaşlarına göre sınıflandırılmış ve periferik kanda akım sitometrik yöntemle belirlenen CD19 kompleksi ile bellek B hücre oranları değerlendirilmiştir.

CD19 kompleksi B hücre reseptörünün sinyal iletiminde görev yapan bir koreseptör olup B hücrelerinin antijene yanıtını arttırmaktadır. CD19 kompleksini oluşturan komponentlerin eksikliklerinde IgG üretiminde ve antikor yanıtlarında yetersizlik ile seyreden primer immün yetmezlikler tanımlanmıştır.

Bu çalışma ile Down sendromlu çocukların B hücre sayıları daha düşük bulunmuş ve CD19 kompleksinde değişiklikler saptanmıştır. Ayrıca, hastaneye yatış gerektiren enfeksiyon geçiren Down sendromlu hastalarda CD27+IgD+IgM+ doğal efektör B hücrelerinin azaldığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, Down sendromlu çocuklarda saptanan B hücrelerindeki defektin, solunum sistemi enfeksiyonlarına yatkınlıktan sorumlu olabileceğini düşündürmüştür.

Ulaşılabileceği link:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=10.1007%2Fs10238-017-0457-2

Makalenin tamamı için TIKLAYINIZ…