Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU tarafından yönetilen, Uz. Dr. Mehmet Emre AY’ın tezi Journal of Clinical Laboratory Analysis” dergisinde yayımlanmıştır

189
Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalında Prof. Dr. Kamile MARAKOĞLU tarafından yönetilen, Prof. Dr. Ali ÜNLÜ hoca ile birlikte çalışılan, Uz. Dr. Mehmet Emre AY’ın tezden yaptığı Evaluation of Netrin-1 Levels and Albuminuria in Patients With Diabetes” adlı yayını “Journal of Clinical Laboratory Analysis” dergisinde yayımlanmıştır.
Netrin-1’in yapılan hayvan çalışmalarında kronik böbrek yetmezliğinde diagnostik bir biyomarkır olduğu düşünülmüştür.  Yürütülen bu tez çalışmasında da; Diyabet, albuminüri ve plazma netrin-1 seviyesi arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır.
Sonuç olarak bu çalışmada;   Netrin-1 seviyesi, diyabeti olan ve mikroalbumin/kreatin oranı >30 olan grupta mikroalbumin/kreatin oranı <30 olan ve diyabeti olmayan gruba göre anlamlı derecede artmış olarak tespit edilmiştir. Diyabetik nefropatide meydana gelen glomerüler hasarda Netrin-1 seviyesinin önemli derecede arttığı gösterilmiştir. Netrin-1’in diyabetik nefropatinin progresyonunun takibinde kullanılabilir bir markır olduğu düşüncesi desteklenmiştir.
 
Ulaşılabileceği link:
Makalenin tamamı için TIKLAYINIZ…