Gestasyonel diyabetlilerde MPV ve insülin direnci ilişkisi

110

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı tarafından gestasyonel diyabetes mellitus hastalarında hazırlanan özgün araştırma makalesi “Journal of Laboratory Physicians” dergisinde “Relationship Between Insulin Resistance and Mean Platelet Volume in Gestational Diabetes Mellitus” başlığı ile yayımlandı. Uzm.Dr. Süleyman Baldane ve arkadaşları tarafından hazırlanan makalede gestasyonel diyabetes mellitus hastalarında ortalama trombosit hacmi değerinin, açlık insülin düzeyi, HOMA-IR skoru ve dolayısıyla insülin direnci ile ilişkisi kesitsel vaka-kontrol çalışması verileri üzerinden tartışıldı.