Psoriazis vulgaris hastalarında serum TWEAK seviyeleri

127

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı tarafından psoriazis hastalarında yapılan “Serum levels of TWEAK in patients with psoriasis vulgaris başlıklı çalışma “Cytokine” dergisinde yayına kabul edildi. YrdDoç. Dr. Özlem Bilgiç ve arkadaşları tarafından hazırlanan bu makalede psoriazisli hastaların serum TWEAK düzeyleri ve diğer iyi bilinen proinflamatuar sitokinlerin serum düzeyleri ile klinik değişkenler arasındaki ilişkiler araştırıldı. TWEAK’in psoriasis patogenezi ile ilişkili olabileceği ve TWEAK’ in  TNF-α ve IL-23 gibi psoriazis için potansiyel bir tedavi hedefi olabileceği sonucu elde edildi.