Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından çölyak hastalarında yapılan çalışma

401

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı tarafından çölyak hastalarında yapılan çalışma “European Journal of Gastroenterology & Hepatology” dergisinde “Increased arterial stiffness and itsrelationship with inflammation, insulin, and insulin resistance in celiac disease.” başlığı ile yayımlandı.  Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Korkmaz ve arkadaşları tarafından hazırlanan makalede çölyak hastalarında arteriyel sertleşme ve bunun inflamasyon, insülin ve insülin direnci ile ilişkisi araştırılıp tartışıldı. Çölyak hastalarında arteryel sertleşme, homosistein, eritrosit sedimantasyon hızı, C-reaktif protein ve insülin düzeylerinde artış bulundu.