Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp fakültesi Ortopedi Travmatoloji Anabilim Dalları tarafından ortak yürütülen “Anthropometric measurements of tibial plateau and correlation with the current tibial implants ” isimli özgün araştırma makalesi “Knee Society Sports Traumatology and Arthroscopy (KSSTA)” dergisinde yayına kabul edildi. Yrd Doç Dr Ömer Faruk Erkoçak ve arkadaşları tarafından hazırlanan bu makalede Türk toplumunun tibia proksimali antropometrisi denekler üzerinde diz MR ölçümleri yapılarak ortaya kondu, bu ölçümler piyasada mevcut olan total diz protezi implantlarının tibial komponentleri ile karşılaştırılarak Türk toplumu için uygun olup olmadığı ve yeni bir komponentin gerekli olup olmadığı araştırıldı.

Anthropometric