Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Anabilim Dalı tarafından tiroid papiller karsinom hastalarında hazırlanan özgün araştırma makalesi “Asian Pacific Journal of Cancer Prevention” dergisinde “Mean Platelet Volume Could be a Possible Biomarker for Papillary Thyroid Carcinomas” başlığı ile yayımlandı. Uzm.Dr. Süleyman Baldane ve arkadaşları tarafından hazırlanan makalede ortalama trombosit hacmi değerinin tiroid papiller karsinom hastalarının tanı ve takibinde kullanılabilirliği retrospektif veriler üzerinden tartışıldı.