Fakültemiz öğrencilerine yönelik Topluma Dayalı Tıp (TDT) uygulamaları, Kanıta Dayalı Tıp (KDT) uygulamaları ve Hekimlik Uygulamaları (HU) ortak toplantısı

104

Fakültemiz öğrencilerine yönelik Topluma Dayalı Tıp (TDT) uygulamaları, Kanıta Dayalı Tıp (KDT) uygulamaları ve Hekimlik Uygulamaları (HU) ortak toplantısı, Dönem 5 öğrencileri için 29 – 30 Ocak 2018 tarihlerinde, Dönem 4 öğrencileri için 31 Ocak – 01 Şubat 2018 tarihlerinde yapıldı.

Dönem 5 öğrencilerinin katıldığı, 29.01.2018 Pazartesi yapılan toplantıda Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Arş. Gör. Dr. Hasan Ali Güler, “TUS Deneyimlerini” paylaştı. Fakültemizden 2016 yılında mezun olan Dr. Şirin Kalay “Periferde hekimlik deneyimleri” konuşmasında sahada hekimliğin nasıl işlediğini anlattı. Prof. Dr. Jale Bengi Çelik “Zor Durumda doktorluk” başlığında hekimlerin zor anlarında nasıl davranmaları gerektiğini kişisel deneyimleri ile sundu.  Meram Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan Yrd. Doç. Dr. Abdullah ARSLAN  “Su Altı Hekimliği ve Hiperbarik Oksijen Tedavisi” konuşmasında Türkiye’de sayısı 60 olan Su Altı Hekimi olmak için neler yapılması gerektiğini, Hiperbarik Oksijen Tedavisinin kullanım alanlarını ve kendi deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

Dönem 5 öğrencileri 30.01.2018 Salı günü; Yrd. Doç. Dr. Fatih Kara’dan, “Tıp Doktoru ve  Bürokrasi “ deneyimlerini,  özel bir hastanede çalışan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet ARAZİ ‘den “Özel Hastanede Doktorluk”  başlığında özel sektörde yaşanan zorlukları ve olumlu yanları dinledik. Prof. Dr. Şerefnur ÖZTÜRK tarafından sunulan “Tıpta Sherlock Holmes olmak?” başlıklı sunumda tıp doktorunun dikkatinin farklı alanlar da yeni ufuklar açabileceğini izledik. Prof. Dr. Kamil Hakan DOĞAN , “Malpraktis  (Dava Örnekleri ile)” sunumunda yaşanmış olayları sunarak hekimlerin yaptığı hataları veya doğru uygulamaları örnek davalarla anlattı.

 

Dönem 4 öğrencilerin katıldığı program ise 31.01.2018 ve 01.02.2018 tarihleri arasında yapıldı. 31.01.2018 Çarşamba günü  Prof. Dr. Sema YILMAZ ve Prof. Dr. Zekeriya TOSUN “Dahili mi Cerrahi mi branş seçimi” konusunda sohbet havasında geçen konuşmalarında öğrencilere yeni ufuklar açmaya çalıştılar. Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN “Kişisel tecrübeler, anektodlar ve tavsiyeler” konuşmasında çocukluk anılarından günümüze yaşadıklarını öğrencilerle paylaştı. Doç. Dr. Murat ÖNCEL” Doktor olmak” sunumunda kişisel deneyimlerinden kesitler sundu. Dönem 6 öğrencimiz, İntörn Dr. Fatih ŞAHİN “Selçuk Tıpta İntörn olmak? “ konuşmasında intörn olarak yaşadığı zorlukları, deneyimlerini ve çözüm önerilerini dönem 4 öğrencileriyle paylaştı.

Dönem 4 öğrencileri 01.02.2018 Perşembe günü ilk oturumda Prof. Dr. Kayhan ÖZTÜRK den “Tıp Doktoru ve hobileri “ başlıklı konuşmada, doktorluğun zor yanlarını, mutlu anlarını, yoğun iş temposunu ve hobilerin zevkle dinlediler.  Prof. Dr. Jale Bengi ÇELİK dönem 5 de olduğu gibi, dönem 4 öğrencilerinden gelen istek doğrultusunda “Zor durumda doktorluk “ deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.  Prof. Dr. Onur URAL “Gelişim Sınavı ve Akreditasyon Sürecinde Tıp Fakültesi” sunumunda Gelişim Sınavının önemi, neden yapıldığını anlattı.  Ayrıca Fakültemizde akreditasyon sürecinde yapılanlardan bahsetti. Son sunum olarak Prof. Dr. Yavuz SELVİ, çağımızın önemli hastalıklarından biri olmaya başlayan ” Siberkondria “ konusunda öğrencileri bilgilendirdi.  İnternetten Hastalık Tanısı koymaya başlayan hastaları nasıl tanırız? Nasıl yaklaşımda bulunmalıyız konularını vurguladı.

Fakültemizde 3 yıldır yapılan “Topluma Dayalı Tıp (TDT) uygulamaları, Kanıta Dayalı Tıp (KDT) uygulamaları ve Hekimlik Uygulamaları (HU) ortak toplantısı” bu yıl farklılık göstererek  programın büyük bir kısmı Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğrenci Kurulu (MÖEÖK) tarafından konular ve konuşmacılar belirlenerek hazırlanmıştır. Bu programın hazırlanmasında emeği geçen Mezuniyet Öncesi Eğitim Öğrenci Kurulu’nda çalışan öğrencilerimize ve deneyimlerini öğrencilerimizle paylaşan konuşmacılara teşekkür ederiz. 02.02.2018

 

Prof Dr Onur Ural

   SÜ Tıp Fakültesi Başkoordinatörü