Topluma Dayalı Tıp (TDT) uygulamaları, Kanıta Dayalı Tıp (KDT) uygulamaları ve Hekimlik Uygulamaları (HEK) ortak toplantısı

188

Sevgili Dönem-4 ve Dönem-5 öğrencileri,

Sizlere yönelik Topluma Dayalı Tıp (TDT) uygulamaları, Kanıta Dayalı Tıp (KDT) uygulamaları ve Hekimlik Uygulamaları (HEK) ortak toplantısı yapılacaktır.

Bu programın amacı fakültemiz dönem 4 ve 5 öğrencileri yıl içinde farklı stajlarda eğitim aldıkları için, Topluma Dayalı Tıp (TDT) uygulamaları, Kanıta Dayalı Tıp (KDT) uygulamaları ve Hekimlik Uygulamaları (HU) için standart bir eğitim verilmesinin güç olduğu bilinmektedir. Bu güçlüğü aşmak için 2017-2018 eğitim yılında yarıyıl tatilinden döndükten sonra; Dönem 5 öğrencileri için 29 – 30 Ocak 2018 tarihlerinde, Dönem 4 öğrencileri için 31 Ocak – 01 Şubat 2018 tarihlerinde, “Topluma Dayalı Tıp, Kanıta Dayalı Tıp ve Hekimlik Uygulamaları Ortak Programı “ yapılması karara bağlandı.

Ortak toplantı dekanlık E-Blok 3. kattaki amfilerde yapılacaktır. Konuşma süresi 40 (kırk) dakika ile sınırlı olacaktır.

Mezuniyet Öncesi Eğitim Komisyonu’nda alınan kararlarla, program sırasında öğrencilerin dahil olduğu staja ait yoklamaları sıkı bir şekilde yapılacaktır. Stajınızda yoklama problemi yaşamamanız için 2(iki) günlük programa katılmanız gerekmektedir. Devam zorunluluğunun staj gruplarında teorik derslerde %70, pratiklerde %80 olduğunu hatırlatmak isteriz.

Programın bilgilerinize katkı sağlaması dileklerimizle.

 

Topluma Dayalı Tıp (TDT) Uygulamaları Başkanı
Prof. Dr. Onur Ural

 

 

 

Kanıta Dayalı Tıp (KDT) Uygulamaları Başkanı                                   Hekimlik Uygulamaları (HEK) Başkanı
Doç. Dr. Bahar ÖÇ                                                                      Doç. Dr. Hasan KARA

 

 

Topluma Dayalı Tıp, Kanıta Dayalı Tıp ve Hekimlik Uygulamaları Dönem 5 Ortak Programı  

Topluma Dayalı Tıp, Kanıta Dayalı Tıp ve Hekimlik Uygulamaları Dönem 4 Ortak Programı