Uzmanlık Öğrencileri Temsilcisi Seçim Sonuçları

245

Fakültemiz Radyoloji Anabilim Dalı  Araştırma Görevlisi Dr.Ahmet BAYTOK, Uzmanlık Öğrencileri Temsilcisi olarak seçilmiştir.

Fakültemiz Anatomi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Uzm.Dr.Mehmet Cengiz TATAR, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Uzmanlık Öğrencisi Temsilcisi olarak seçilmiştir.