Respirology

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Baykal Tülek ve TOBB ETÜ Psikoloji bölümünden Yrd. Doç. Dr. Nart Bedin Atalay’ın...

Konya Bölgesinde Tip 2 Diyabetli Hastalarda İnsülin Salınım ve İşlevi Süreçleriyle İlgili Olası Genetik...

Fakültemiz Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilal Arıkoğlu yürütücülüğünde Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı ve Endokrinoloji Bilim Dalının işbirliği ile yapılması...

Konya Bölgesindeki Tip 2 Diyabet Hastalarında Adiponektin Geninin, Tip 2 Diyabetin Genetik Zeminine Katkısı

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hilal Arıkoğlu ve Endokrinoloji Bilim Dalı ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri “The Adiponectin...

Cenevre Uluslararası Buluşlar Fuarında Türkiye’yi Selçuk Üniversitesi temsil ediyor

Bilindiği gibi, Türk Patent Enstitüsü (TPE), patent konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla, geniş kitlelerin katılımıyla gerçekleşen ulusal ve uluslararası fuarlara her yıl katılım sağlamaktadır. Bu...

Mesane çalışma bozukluğu için kullanılan ilaçlara dikkat!

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlhan Çiftci, yakın zamanda uluslar arası prestiji yüksek bir dergi olan Medical Arhchives'te...

Farklı Braket ve Ligasyon Tiplerinin Mikrobiyal Flora Üzerine Etkileri

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerimizden Doç.Dr. Uğur Arslan'ın Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı ile ortak yaptıkları "Effects of 2 bracket and ligation...

Borik asit, klorheksidine bir alternatif olabilir mi?

Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerimizden Doç.Dr. Uğur Arslan'ın Diş Hekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalı ile yaptıkları " Boric Acid irrigation as an adjunct...

Vankomisine dirençli Enterokok türleri

Fakültemiz Mikrobiyoloji Anabilim Dalı öğretim üyelerinin Adnan Menderes Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ile ortaklaşa yaptıkları "MLST types of vancomycin-resistant Enterococcus...

Bipolar Bozukluk ve Uyku Düzeni

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Selvi, yakın zamanda uluslar arası prestiji yüksek bir dergi olan Journal of...

Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda serum C-reaktif protein ve prokalsitonin seviyeleri

Fakültemiz Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd.Doç.Dr. Baykal Tülek ve arkadaşlarının Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ile ortaklaşa yaptıkları “Serum C-reactive protein and procalcitonin levels...
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort