Renal kolik çalışması

Renal kolik tedavisinde diklofenak, akupunktur ve asetaminofen kullanımının karşılaştırıldığı çok merkezli çalışma American Journal of Emergency Medicine dergisinde yayımlanmıştır. Çalışma, Üroloji Anabilim Dalı öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr....

Karabağlı ve arkadaşlarının endometrioid adenokarsinomlar konusundaki çalışması

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı’nın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı ile birlikte endometrioid adenokarsinomlar konusunda hazırladıkları çalışma, “Archives of Gynecology...

Korkmaz ve arkadaşlarının Helicobacter pylori tanısı ile ilgili araştırması

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Gastroenteroloji  Bilim Dalı’nda görevli öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr. Hüseyin Korkmaz ve arkadaşlarının, Helicobakter pylori’nin noninvaziv  tanısıyla ilgili ...

Gestasyonel diyabetlilerde neopterin düzeyleri

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı’nın, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim...

Atorvastatin asemptomatik hiperkalsemiye yol açabilir mi?

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Endokrinoloji Bilim Dalı’nda görevli öğretim üyemiz Yrd.Doç.Dr. Süleyman İpekçi ve arkadaşları tarafından Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi...

Prof. Dr. Şerefnur Öztürk koordinatörlüğünde çok merkezli, uluslarası çalışma

Akut inme tedavisinde kan basıncına yaklaşım ve nitrik oksid etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmış olan ve Türkiye Koordinatörlüğü Fakültemiz Nöroloji AD Başkanı Prof. Dr. Şerefnur...

Bruselloz ve Spondilit

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR’in yakın zamanda Saudi Med Journal dergisinde yayımlanan...

Doç.Dr. K.Hakan Doğan’ın Journal of Forensic Sciences’da çıkan makalesi

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç.Dr. Kamil Hakan DOĞAN’ın “Why do people hang themselves on trees? An evaluation of...

Polikistik over sendromu ve kornea kalınlığı

Polikistik over sendromu ve kornea kalınlığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Gül Kebapcılar ve...

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim...

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd.Doç.Dr. Nazlım AKTUĞ DEMİR’in yakın zamanda  Journal of Infection in Developing Countries. dergisinde...
mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort mersin escort malatya escort